Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Opgaver til læst tekst - Kanslergadeforliget Historie 8. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. Hvilken holdning synes du, at tegneren har til LS? (Landbrugernes sammenslutning) Tekst/Tal
2. Mener du, at det var rimeligt, at landmændene nægtede at aflevere deres mælk for at tvinge deres krav igennem? Begrund Tekst/Tal
3. Hvorfor mon forhandlingerne i Kanslergade 10 er tegnet, som om de var hemmelige? Tekst/Tal
4. Hvad vil tegneren fortælle om Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Det Konservative Folkeparti? Tekst/Tal
5. Hvordan kunne man før Socialreformen i 1933 skaffe sig penge, hvis man ikke kunne klare sig for understøttelsen? Tekst/Tal
6. Hvordan tror du, at det danske samfund ville være i dag, hvis de sociale forhold var som før 1933? Hvilke grupper ville have det dårligere? Hvem ville den manglende sociale sikkerhed være en fordel for? Tekst/Tal
7. Mener du, at Arzrouni har ret i, at Kanslergadeforliget var til gavn for nogen og skadede andre? Begrund Tekst/Tal
8. Arzrouni vurderer Kanslergadeforliget ud fra nutidens opfattelser. Er det hensigtsmæssigt at vurdere beslutninger og begivenheder fra historien med "nutidens målestok"? Begrund Tekst/Tal
9. Hvad ville du svare K.K. Steincke, hvis det var sagt i dag? (kilde 17a) Tekst/Tal
10. Hvorfor mon mange arbejdsgivere dengang havde et sådant syn på Socialreformen? (kilde 17b) Tekst/Tal
11. Hvad vil Socialdemokratiet fortælle med valgplakaten? Tekst/Tal
12. Beskriv de kønsroller, der kommer til udtryk i valgplakaten. Tekst/Tal
13. Hvad ville være anderledes, hvis en tilsvarende valgplakat skulle laves i dag? Tekst/Tal
14. Hvad fortæller tallene om forandringerne i Danmark fra 1925 til 1940? Tekst/Tal
15. Hvorfor skete disse forandringer? Tekst/Tal
16. Hvad tror du, der er anderledes i dag? Tekst/Tal
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions