Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Spansk introløb Andre fag 7. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. Præsenter dig selv på spansk. (Me llamo... Tengo ... años. Vivo en...) Tekst/Tal
   —      Me llamo+eget navn/Tengo + alder/Vivo en+ by/land   
2. Sig talene fra 1 til 20 på spansk Tekst/Tal
   —      uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciseis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte   
3. Lav en mini-dialog (Ex. Hola, qué tal/como estás? Muy bien, gracias! Y tú? De donde eres? Soy de Viborg/Dinamarca. Dónde vives? Vivo en ...) Tekst/Tal
   —      hej, hvordan går det osv. Hola, como estas?   
4. Gruppen skal på skift sige deres telefonnummer på spansk. Tekst/Tal
   —      tal på spansk   
5. Bøj verberne: hablar, ser, llamar og vivir Tekst/Tal
   —      hablo, hablas, habla, hablamos, hablaís, hablan   
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions