Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Rige og fattige lande Samfundsfag 5. Klasse Nummerorden
Opgaver
1. Hvad handler fattigdom om? Multiple choice
   —      Livsstil      
   —      Livsprioriteter      
   —      Levevilkår   
2. Hvad betegner begrebet levevilkår? Multiple choice
   —      Sund livsstil      
   —      Tilgængelighed til mad, uddannelse og lægehjælp   
   —      Tilgængelighed til nydelsesmidler, butikker og bankvæsenet      
3. Hvad er absolut fattigdom? Multiple choice
   —      Når de basale menneskelige behov ikke opfyldes   
   —      Når de basale menneskelige behov tilnærmelsesvist opfyldes      
   —      Når indtægten er under 3 US-dollar per dag      
4. Hvad er relativ fattigdom? Multiple choice
   —      Når man tjener mere end halvdelen af den gennemsnitlige indkost i eget land      
   —      Når man tjer mindre end halvdelen af den gennemsnitlige indkomst i andre lande      
   —      Når man tjenrr mindre end halvdelen af den gennemsnitlige indkomst i eget lande   
5. Hvad er et uland? Multiple choice
   —      Et udviklingsland   
   —      Et ufærdigt land      
   —      Et uharmonisk land      
6. Hvad er et iland Multiple choice
   —      Et land på vej mod velfærd      
   —      Et land, der er industrialiseret   
   —      Et land, der der medlem af internationale organisationer      
7. Hvad fortæller GINI-koefficienten noget om? Multiple choice
   —      Om et lands fattigdom er fordelt på mange eller få      
   —      Om et lands rigdom er jævnt fordelt      
   —      Om et lands rigdomme er fordelt på mange eller få   
8. Hvad er BNP per indbygger? Multiple choice
   —      værdien af landets samlede produktion pr indbygger   
   —      værdien af landets samlede gæld pr indbygger      
   —      værdien af landets samlede produktion i den sekundære sektor pr indbygger      
9. MUI og HDI er begreber for det samme! Hvad? Multiple choice
   —      Landets gennemsnitlige indtægter, udgifter og uddannelsesniveau      
   —      Landets gennemsnitlige indtægter, udgifter og alfabetiseringsgrad      
   —      Landets gennemsnitlige indkomst, levealder og alfabetiseringsgrad   
AktivTime AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions