Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Geografi befolkning Geografi 8. Klasse Nummerorden
Opgaver
1. Hvad betyder demografi? Multiple choice
   —      Befolkningsvækst      
   —      Befolkningsbeskrivelse   
   —      Befolkningstæthed      
   —      Befolkningstal      
2. Hvilken fase er en Stationær UNG befolkning i? Multiple choice
   —      5      
   —      4      
   —      3      
   —      2      
   —      1   
3. Hvad kendetegner en befolkning i fase 2? Multiple choice
   —      Ingen befolkningsvækst      
   —      Kræftig befolkningsvækst   
   —      Negativ befolkningsvækst      
4. Hvilket af følgende lande er i fase 4-5? Multiple choice
   —      Ghana      
   —      Belgien   
   —      Argentina      
   —      Kina      
   —      Hviderusland      
5. Hvad viser HDI? Multiple choice
   —      Landets økonomi      
   —      Landets samlede levevilkår   
   —      Landets befolkningsvækst      
   —      Landets befolkningstæthed      
6. Hvad er et U-land? Multiple choice
   —      Et land med god økonomi og gode levevikkår      
   —      Et land med dårlig økonomi og ringe levevilkår   
7. Hvad kendetegner en progressiv befolkning? Multiple choice
   —      Høj fødels- og dødsrate      
   —      Lav fødsels- og dødsrate      
   —      Høj fødsels- og aftagende dødsrate      
   —      Aftagende fødsels- og aftagende dødsrate   
8. Hvad betyder i'et i I-land Multiple choice
   —      Indkomst      
   —      Industri   
   —      Igangsætter      
   —      Ingenting      
9. Hvad er BNP? Multiple choice
   —      Import/eksport      
   —      Værdien af landets samlede produktion   
   —      Befolkningens forventede levetid      
   —      Befolkningens lønindtægt      
10. Gå tilbage til klassen OK
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions