Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Gådeløb Dansk 6. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. Hvad lavede manden ude i skoven? Skråningen blev mere og mere stejl, og han måtte passe på, hvor han satte fødderne, for skovbunden var fyldt med grene og småsten. Han syntes, han kunne ane, at det blev lysere forude. Det måtte være skoven, der var ved at høre op. Måske var han heldig, at tyven var gået i samme retning, for så ville han nok blive synlig i det mere åbne land. Han begyndte at gå hurtigere og så sig ikke for. Han stødte foden ind i en sten og væltede forover. Han skred ned ad skrænten og stoppede først, da det lykkedes ham at gribe fat i en gren. Han lod sig glide ned på jorden og satte sig med ryggen op ad træstammen. Multiple choice
   —      Han var på vildsvinejagt.      
   —      Han forfulgte en tyveknægt   
   —      Han blev forfulgt af en tyv.      
2. Hvor foregår historien? I oasen var en smedje, hvor beduinernes spyd- og pilespidser blev lavet. En nat vågnede smedens søn og så lys fra det telt, der beskyttede smedjen mod solen om dagen. Han sprang op og løb over for at undersøge det nærmere, for han var bange for, at han ikke havde slukket ilden om aftenen, som det var hans pligt. Da han kom nærmere, så han, at et mærkeligt rødt skær ulmede på teltdugens sider, og han turde ikke gå ind; i stedet kravlede han hen til teltet og kiggede under kanten. Multiple choice
   —      I bjergene      
   —      På en koloni      
   —      I en ørken   
3. Hvad lukker kommunerne øjnene for? Sociale bedragere har alt for let spil Kontanthjælpsmodtagere, der ulovligt tjener penge, samtidig med at de modtager offentlige ydelser, har let spil. Kommunerne lukker nemlig øjnene for fuskeriet, viser en ny undersøgelse fra Arbejdsdirektoratet, der i dag offentliggøres i Ugebrevet A4. Multiple choice
   —      Kontanthjælpsmodtageres øgede pension      
   —      Socialt bedrageri fra kommunens egne borgere      
   —      Socialt bedrageri fra kontanthjælpsmodtagere   
4. Hvad handler teksten om? Fra Laura Baadhs erindringer: I de Aaringer kom vi jævnlig ud på Christianshavn til Mægler Hansens, det var jævnaldrende Folk med Fader og Moder, deres gode Venner. De havde 5 Døttre og 4 Sønner. De 2 ældste Døttre vare alt gifte med Groserere. Den næstældste, en smuk Blondine, troer jeg nok, var lidt forlovet med min bror Fedor; men saa kom der en svensk Vin Grosserer, som nappede hende, det syntes naturligvis Faderen bedre om end den sølle Gartner. Hun fik et forfærdelig fiint Hjem paa Hjørnet af Amaliegaden og Toldbodvejen, hvor Lene og jeg af og til besøgte dem. Hun fik 4 smaa Døttre og døde saa af Brystsyge. Lene var hendes fortrolige, hun glemte aldrig Fedor, sagde hun. Multiple choice
   —      Fedor, som blev gift med Mægler Hansens datter.      
   —      Den næstældste datter, som blev kidnappet af en svensker.      
   —      Mægler Hansens, som var Lauras jævnaldrende venner.      
   —      Den næstældste datters liv fra hun var ung til hun døde.   
5. Hvilket udsagn er rigtigt? Jeg kunne godt tænke mig at se hans negl komme kørende ud sammen med det hakkede kød. Jeg står og tager imod den endeløse pølse. Og klistrer etiketter med løgn på cellofanet omkring kødet: Hakket OKSE. Mandag 12.10.97 kl. 14.32. De blev venligst betjent af SLAGTERMESTER PERSSON. Det er rigtigt nok, det er hakket, endda igen i dag for at fjerne den mørke overflade. Oksekød er det vel også, det ville ikke genere Svenningsen at købe noget billigt med kogalskab. Datoen er dagen i dag, men det blev hakket første gang i torsdags. Kølet ned i weekenden og genopstået i dag. Persson hedder rigtigt Per og er Svenningsens søn, og han har ikke stået så meget som én måned i slagterlære, han har ikke engang gået i tiende. Det er hans fingernegl, jeg i drømme ser komme kørende. Men han er så dum, at han ikke vil opdage det. Multiple choice
   —      Svenningsen har ikke stået i slagterlære.      
   —      Svenningsen køber billigt kød med kogalskab.      
   —      Det er Svenningsens negl, fortælleren gerne vil se.   
6. Hvad skete i løbet af jernalderen? Endnu er det kun i hovedtrækkene, at vi kan følge udviklingen af bondesamfundet fra bronzealderen og igennem den keltiske jernalders første århundreder. Men hovedtendensen er alligevel klar. Den gik i retning af, at stadig flere, men mindre gårdenheder samledes i landsbysamfund, også selv om mere løst organiserede bosættelsesformer fortsat eksisterede. Den ændrede bosættelsesform afspejlede efter alt at dømme en driftsform, der i stigende grad var baseret på familielandbruget i modsætning til ældre tiders større enheder. Den nye driftsform indebar bl.a. også, at de større husdyr blev sat på stald, og at gødskning af markerne blev mere udbredt. Alt sammen medførte det en ændret udnyttelse af det omgivende land­skab, som resulterede i en betydelig udvidelse af bebyggelsen. Det sidste af­spejler sig navnlig i pollendiagrammerne i en stigning for det åbne land­skabs planter. Hertil kom fra omkring 500 f.Kr. anlæggelsen af store grav­pladser, i hvert fald i visse dele af landet, som også vidnede om nye former for fællesskab. Således var bondesamfundet langsomt i færd med en tilpasning til nye menneskeskabte og naturgivne vilkår. Fra "Danmarks Oldtid" af Jørgen Jensen Multiple choice
   —      Gårdene samles i landsbyer med familielandbrug   
   —      Gødskningen gør det lettere at flytte væk fra byen      
   —      Større gårde flyttes fra landsbyen til familielandbrug      
7. Hvad skal hovedpersonen? “Er du parat?” Skolens inspektør kiggede på mig med rolige grå øjne. De havde samme farve som hendes strikkede jakke. Vi stod uden for den grå dør til syvende klasse. Bag den dør var der kun mennesker, jeg ikke kendte. Nogle af dem kunne jeg gætte mig til – en lærer, et par seje fyre, nogle nørder, klassens sjove dreng og mindst én sej pige, som alle gerne ville være veninde med. Jeg trak vejret dybt og nikkede. Jeg var så parat, som jeg kunne blive. Inspektøren løftede hånden og bankede på, tre gange, ikke så svagt, at hendes banken druknede i støjen derinde, og ikke så højt, at læreren blev forskrækket. Multiple choice
   —      Hun skal begynde i en ny klasse og banker tøvende på døren.      
   —      Hun skal gå i sjette klasse og tænker på, hvordan klassen mon er.      
   —      Hun skal gå i syvende klasse, og inspektøren hjælper hende på vej.   
   —      Hun skal begynde på en ny skole og banker tre gange på døren.      
8. Hvad betyder tage på vej? Multiple choice
   —      blive vred og ophidset   
   —      tage en tur ud i det blå      
   —      skynde sig ud af huset      
   —      tage afstand fra noget      
9. Hvad betyder ude på dybt vand? Multiple choice
   —      Man har ingen selvtillid.      
   —      Man er sprunget ud fra vippen      
   —      Man er usikker.   
10. Hvad betyder være glat som en ål? Multiple choice
   —      Man forstår at vikle sig ud af enhver situation.   
   —      Man er ældre, men man kan ikke se det.      
   —      Man har haft uren hud, men nu er bumserne væk.      
11. Hvad betyder have en giftig tunge? Multiple choice
   —      være syg      
   —      have dårlig ånde      
   —      have spist noget forkert      
   —      sige noget sårende   
12. Hvad betyder falde til patten? Multiple choice
   —      Man passer lam      
   —      Man får bryst      
   —      Man giver efter.   
13. Hvad betyder trække i langdrag? Multiple choice
   —      snorke højlydt      
   —      fange en stor fisk      
   —      forsinke noget   
14. Hvad betyder være den, der har bukserne på? Multiple choice
   —      Være den, der er mest velklædt.      
   —      Være den, der bestemmer i et forhold.   
   —      Være den, der er økonomisk godt stillet.      
15. Hvad betyder det kører på skinner? Multiple choice
   —      Noget er ensformigt.      
   —      Noget fungerer perfekt   
   —      Noget kører stærkt.      
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions