Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Fysik atomer Fysik/Kemi 9. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. Hvilke to partikler består atomkernen af Multiple choice
   —      At protoner og elektroner      
   —      Af netroner og elektroner      
   —      af protoner og neutroner   
2. Hvilken ladning har protoner, neutroner og elektroner Tekst/Tal
   —      positiv, neutral og negativ   
3. Hvad holder sammen på atomet Multiple choice
   —      Lim      
   —      En skal      
   —      Elementarladning   
   —      Energi      
4. Hvad står u for i atommasseenheden Tekst/Tal
   —      unit   
5. Hvilket atom er der tale om Tekst/Tal
   —      oxygen   
6. Hvorfor findes der isotoper Multiple choice
   —      For få/mange protoner      
   —      For få/mange elektroner      
   —      For få/mange neutroner   
7. Formlen for tungt vand Tekst/Tal
   —      D2O   
8. Vægten på helium Tekst/Tal
   —      4 unit   
9. Hvilket stof viser denne stregformel: H - O - H Tekst/Tal
   —      H2O   
10. Ædelgassen Neon er nr 10. Hvor mange elektroner har det i sin yderste bane Multiple choice
   —      6      
   —      10      
   —      8   
   —      4      
11. Hvilket svar beskriver OKTET-REGLEN Multiple choice
   —      Alle atomer har 8 elektroner i yderste bane      
   —      Et atom vil altid forsøge at få 8 elektroner i yderste bane   
   —      Et atom vil altid forsøge at få 8 protoner i yderste bane      
   —      Alle atomer har 8 neutroner i yderste bane      
12. Hvor mange gange større er en protonsmasse end en elektronsmasse Multiple choice
   —      10 gange      
   —      100 gange      
   —      2000 gange   
   —      200 gange      
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions