Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
120 ord - diktat med oplæsning (3/6) Dansk 8. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. Han gik hjem ________. Tekst/Tal
   —      igen   
2. Jeg ________ glad. Tekst/Tal
   —      bliver   
3. Jeg gik, ________ filmen sluttede. Tekst/Tal
   —      da   
4. Hun sover ________ natten. Tekst/Tal
   —      om   
5. Far lader ________ vinde. Tekst/Tal
   —      dem   
6. Jeg glæder ________. Tekst/Tal
   —      mig   
7. Hun ________ skynde sig. Tekst/Tal
   —      skal   
8. Det gør ________ tit. Tekst/Tal
   —      han   
9. Hun ________ væk i skoven. Tekst/Tal
   —      blev   
10. Hunden har en ________ sløjfe. Tekst/Tal
   —      fin   
11. Far glemte ________ briller. Tekst/Tal
   —      sine   
12. Der går ________ mand. Tekst/Tal
   —      en   
13. Han er ________ to meter høj. Tekst/Tal
   —      over   
14. Jeg spiller fodbold ________ dag. Tekst/Tal
   —      hver   
15. Mor ________ gerne synge. Tekst/Tal
   —      vil   
16. Jeg så ________ løbe væk. Tekst/Tal
   —      hende   
17. Kommer ________ i morgen? Tekst/Tal
   —      du   
18. Jeg graver den ________ i haven. Tekst/Tal
   —      ned   
19. Jeg vil ________ en rød sodavand. Tekst/Tal
   —      have   
20. Mor kan ikke se, ________ jeg kan. Tekst/Tal
   —      det   
AktivTime AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions