Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
120 ord - diktat med oplæsning (5/6) Dansk Indskoling Vilkårlig
Opgaver
1. Jeg er ________ træt. Tekst/Tal
   —      lidt   
2. Han er gået ________ igen. Tekst/Tal
   —      hjem   
3. Han spiser ris ________ kartofler. Tekst/Tal
   —      eller   
4. Det viste sig, ________ bilen var væk. Tekst/Tal
   —      at   
5. Pigen fandt ________ pladser. Tekst/Tal
   —      deres   
6. Mor ________ blomster af far. Tekst/Tal
   —      fik   
7. Han spiller ________ fodbold. Tekst/Tal
   —      ikke   
8. Lastbilen har ________ hjul. Tekst/Tal
   —      store   
9. Hun er ________ dygtig. Tekst/Tal
   —      meget   
10. Vi har en ________ ferie. Tekst/Tal
   —      lang   
11. Han elsker at ________ film. Tekst/Tal
   —      se   
12. Hun blev bange for ________ æsel. Tekst/Tal
   —      et   
13. Du skal ikke ________ bange. Tekst/Tal
   —      være   
14. Hun kommer, ________ du beder om det. Tekst/Tal
   —      hvis   
15. Mor er ________ bedste. Tekst/Tal
   —      den   
16. Hun ________ gerne bade. Tekst/Tal
   —      må   
17. Han elsker ________ hund. Tekst/Tal
   —      sin   
18. Jeg ________ et godt billede. Tekst/Tal
   —      tog   
19. Han fik hjælp ________ damen. Tekst/Tal
   —      af   
20. Han blev glad ________ gaven. Tekst/Tal
   —      for   
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions