Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
120 ord - diktat med oplæsning (6/6) Dansk Indskoling Vilkårlig
Opgaver
1. Hun vandt ________ år. Tekst/Tal
   —      sidste   
2. Hun ________ set en tyv. Tekst/Tal
   —      havde   
3. Det er ________ eller aldrig. Tekst/Tal
   —      nu   
4. Det kan ________ ikke. Tekst/Tal
   —      hun   
5. Far har ________ soldat. Tekst/Tal
   —      været   
6. Jeg spiser ________ frugt. Tekst/Tal
   —      nok   
7. Hun har ________ dukker. Tekst/Tal
   —      mange   
8. Han ________ ikke noget. Tekst/Tal
   —      sagde   
9. Når timen er ________, ringer klokken. Tekst/Tal
   —      forbi   
10. Læreren står ________ tavlen. Tekst/Tal
   —      ved   
11. Han ________ kigget i kassen. Tekst/Tal
   —      har   
12. Han ________ løbe hurtigt. Tekst/Tal
   —      kan   
13. Han vil hellere gå ________ cykle. Tekst/Tal
   —      end   
14. Han spiste ________ is sidste år. Tekst/Tal
   —      mere   
15. Vi skal skynde ________. Tekst/Tal
   —      os   
16. Jeg er ________ træt om morgenen. Tekst/Tal
   —      også   
17. Han skal ________ vaske op. Tekst/Tal
   —      selv   
18. Hun går ________ i huset. Tekst/Tal
   —      ind   
19. Han er ni ________ gammel. Tekst/Tal
   —      år   
20. Jeg kommer ________ bussen. Tekst/Tal
   —      med   
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions