Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Luftforurening Natur & Teknologi 5. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. Hvilken luftforurening kender I? Tekst/Tal
2. Hvilken indflydelse har Parker og skove på luftforurening? Forklar hvorfor. Tekst/Tal
3. Hvor kommer luftforurening fra? Tekst/Tal
4. Hvordan kan vi nedbringe luftforurening? Tekst/Tal
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions