Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Emneuge 20 Andre fag Mellemtrin Vilkårlig
Opgaver
1. Hvor kommer ler fra? Tekst/Tal
2. Hvordan laver man lerperler? Tekst/Tal
3. Hvilke lege har I lært? Tekst/Tal
4. Hvad er Fyrkat? Tekst/Tal
5. Hvornår er Fyrkat fra? Tekst/Tal
6. Hvornår var Vikingetiden? Tekst/Tal
7. Hvad ved I om Vikingetiden? Tekst/Tal
8. Hvad kaldte vikingerne deres alfabet? Tekst/Tal
9. Hvor mange runer bestod vikingernes alfabet af? Tekst/Tal
10. Nogle af de bogstaver vi kender i vores alfabet i dag, eksisterede ikke i vinkingernes alfabet. Skriv så mange af de bogstaver I kan huske. Tekst/Tal
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions