Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Geografi 7. årg. Geografi 7. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. Hvad er hovedstaden i Østrig Multiple choice
   —      Bern      
   —      Wien   
   —      Rom      
2. Hvad er hovedstaden på Færøerne Multiple choice
   —      Reykjavik      
   —      Nuuk      
   —      Thorshavn   
   —      Ystad      
3. Hvor stort er Danmarks areal? Multiple choice
   —      ca. 21.000 km^2      
   —      ca. 32.000 km^2      
   —      ca. 43.000 km^2   
   —      ca. 54.000 km^2      
4. Hvad hedder den tektoniske plade Danmark ligger på ? Tekst/Tal
   —      Eurasiske plade   
5. Hvor lang en kystlinie har Danmark Multiple choice
   —      ca. 1000 km      
   —      ca. 3000 km      
   —      ca. 7000 km   
   —      ca. 10.000 km      
6. Hvad hedder danmarks nordligste by? Tekst/Tal
   —      Skagen   
7. Hvad hedder den længste å i Danmark? Tekst/Tal
   —      Gudenå   
8. Hvor langter der fra Skagen til grænsen mod Tyskland? Multiple choice
   —      182 km      
   —      282 km      
   —      382 km   
   —      482      
9. Hvad er lava ? Multiple choice
   —      En masse af smeltede bjergarter   
   —      En masseaf smeltede olier      
   —      En masse af smeltede salte      
10. Hvad er magma? Multiple choice
   —      En vulkanart      
   —      Vulkanens top      
   —      den flydende lava nede i vulkanens magmakammer   
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions