Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Stregformler og prikformler Fysik/Kemi 8. Klasse Nummerorden
Opgaver
1. Hvilket stof viser denne stregformel: H - O - H Multiple choice
   —      Vand   
   —      Hydrogen      
   —      Oxygen      
   —      Metan      
2. Hvilket svar viser stregformlen for CO2 Multiple choice
   —      C - O - O      
   —      O - C - O      
   —      O = C = O   
   —      C = O = O      
3. Hvilken prikformel for hydrogenmolekylet er korrekt Multiple choice
   —      H : : H      
   —      H : H   
   —      : H : H :      
   —      : H :      
4. Hvilket svar beskriver OKTET-REGLEN Multiple choice
   —      Alle atomer har 8 elektroner i yderste bane      
   —      Et atom vil altid forsøge at få 8 elektroner i yderste bane   
   —      Et atom vil altid forsøge at få 8 protoner i yderste bane      
   —      Alle atomer har 8 neutroner i yderste bane      
5. Hvor mange prikker skal der sættes i prikformlen for methan CH4 Multiple choice
   —      4      
   —      8   
   —      12      
   —      16      
6. Ædelgassen Neon er nr 10. Hvor mange elektroner har det i sin yderste bane Multiple choice
   —      2      
   —      8   
   —      10      
   —      0      
7. Hvor er fejlen i denne stregformel for ethyn C2H2 H - C = C - H Multiple choice
   —      Der skal kun være en streg mellem de to C-atomer      
   —      Der skal være 2 streger mellem C og H      
   —      Der skal være 3 streger mellem de to C-atomer   
   —      H'erne skal stå i midten      
8. Hvilken stregformel for Oxygen O2 er korrekt Multiple choice
   —      O = O   
   —      O - O      
   —      O : : O      
   —      O : O      
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions