Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Stoffer i hverdagen Fysik/Kemi 7. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. Hvor meget vand indeholder kroppen? Multiple choice
   —      Ca. 17%      
   —      Ca. 70%   
   —      Ca. 97%      
2. Hvad får man, når man hælder sukker i vand? Multiple choice
   —      En opløsning   
   —      En blanding      
   —      En opslæmning      
3. Hvilket stof kan ikke opløses i vand? Multiple choice
   —      Salt      
   —      Sukker      
   —      Smør   
4. Et stof er tungtopløseligt, når der kan opløses mindre end... Multiple choice
   —      1 g i 100 mL vand   
   —      5 g i 100 mL vand      
   —      10 g i 100 mL vand      
5. Der kan normalt opløses mere stof, når opløsningsmidlet er... Multiple choice
   —      Koldt      
   —      Varmt   
   —      Farveløst      
6. Når der dannes bundfald i en opløsning, er opløsningen... Multiple choice
   —      Koncentreret   
   —      Umættet      
   —      Fortyndet      
7. Hvis der ikke kan opløses mere stof, kaldes opløsningen... Multiple choice
   —      Umættet      
   —      Fortyndet      
   —      Mættet   
8. I det Døde Hav er der meget... Multiple choice
   —      Algevækst      
   —      Salt   
   —      Næringsstof      
9. En opløselighedskurve viser sammenhængen mellem... Multiple choice
   —      Opløselighed og temperatur   
   —      Opløselighed og densitet      
   —      Opløselighed og koncentration      
10. Krystaller dannes ikke i en opløsning, der er... Multiple choice
   —      Umættet   
   —      Mættet      
   —      Overmættet      
11. Man kan danne krystaller i en mættet sukker opløsning ved at... Multiple choice
   —      Opvarme opløsningen      
   —      Afkøse opløsningen   
   —      Ryste opløsningen      
12. At et stof i en opløsning udfældes, betyder at... Multiple choice
   —      Stoffet danner bundfald   
   —      Stoffet begynder at fordampe      
   —      Opløsningen kan indeholde endnu mere stof      
13. En opløsning af salt i vand kan adskilles ved... Multiple choice
   —      Sedimentering      
   —      Dekantering      
   —      Inddampning   
14. En blanding af faste stoffer med forskellig densitet kan adskilles ved... Multiple choice
   —      Opvarmning      
   —      Centrifugering   
   —      Filtrering      
15. Kogepunktet for vand er... Multiple choice
   —      70*C      
   —      100*C   
   —      120*C      
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions