Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Etik Kristendomskundskab 6. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. Hvem har undervist i etik? Multiple choice
   —      Gud      
   —      Moses      
   —      Jesus   
2. Hvad betyder etik? Multiple choice
   —      Det er en slags teori om, hvordan man skal behandle andre   
   —      Det er en lov om, at man skal være et godt menneske.      
3. Kernen i kristendommen er: Multiple choice
   —      At man skal overholde alle love      
   —      At man skal elske Gud og andre mennesker   
   —      At man skal gå i kirke for at modtage velsignelse fra Gud      
4. Hvem får de 10 bud? Multiple choice
   —      Gud      
   —      Jesus      
   —      Moses   
5. På hvilket sted fik man de 10 bud? Multiple choice
   —      På Sinaibjerget   
   —      I Bethlehem      
   —      På Judashøjen      
6. Hvor får disciplene fadervor fra? Multiple choice
   —      Fra de 10 bud      
   —      Biblen      
   —      Fra Bjergprædiken   
7. Hvad hedder det andet bud? Multiple choice
   —      Du må ikke have andre guder end mig      
   —      Du må ikke misbruge guds navn   
   —      Du må ikke stjæle      
8. Hvad handler de 3 første bud om? Multiple choice
   —      Hvor man skal bede sine bønner      
   —      At man ikke må glemme sine medmennesker      
   —      Hvordan man skal være overfor Gud   
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions