Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Erhverv - Blandede opgaver Geografi 7. Klasse Nummerorden
Opgaver
1. Hvor mange procent af danskerne arbejder i landbruget i dag? Multiple choice
   —      Under 4%   
   —      4%      
   —      Over 4%      
2. Hvilke opfindelser satte gang i den industrielle revolution? Multiple choice
   —      Maskiner og masseprodutkion   
   —      Maskiner      
   —      Masseproduktion      
3. Hvordan er den procentvise erhvervsfordeling i Afganistan? Multiple choice
   —      Primær 10%, Sekundær 20% og Tertiære 70%      
   —      Primær 10%, Sekundær 10% og Tertiære 70%      
   —      Primær 31%, Sekundær 26% og Tertiære 43%   
4. Hvilken erhvervsgruppe tilhører en sygeplejerske? Multiple choice
   —      Primærerhverv      
   —      Sekundærerhverv      
   —      Tertiæreerhverv   
5. Hvilken erhvervsgruppe er som regel størst i fattige lande? Multiple choice
   —      Primærerhverv   
   —      Sekundærerhverv      
   —      Tertiæreerhverv      
6. Er der lige mange kvinder og mænd på arbejdsmarket i dag? Multiple choice
   —      Der er 50% mænd og 50%kvinder      
   —      Der er 82% af de arbejdsdygtige mænd og 76% af de arbejdsdygtige kvinder på arbejdsmarket   
   —      Der er 20% af de arbejdsdygtige mænd og 80% af de arbejdsdygtige kvinder på arbejdsmarket      
7. Beskriv udviklingen i dansk landbrug de seneste 25 år Tekst/Tal
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions