Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Erhverv Prøv dig selv - Kan du huske? Geografi 7. Klasse Nummerorden
Opgaver
1. Giv 3 eksempler på erehverv i den primære, sekundære og tertiære sektor Tekst/Tal
2. Hvad er den industrielle revolution? Tekst/Tal
3. Hvorfor findes der love om børnearbejde? Tekst/Tal
4. Hvor stor er den danske arbejdsstyrke i dag? Multiple choice
   —      1.901.000      
   —      2.501.000      
   —      2.901.000   
5. Hvor mange procent arbejder i den primære sektor i Danmark? Multiple choice
   —      2%      
   —      3%      
   —      4%   
6. Nævn nogle forskellige former for landbrug Tekst/Tal
7. Hvilke råstoffer er Danmarks vigtigste? Tekst/Tal
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions