Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Skyggeporten Dansk 5. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. Hvem har skrevet "Skyggeporten"? Tekst/Tal
2. I forhold til realistiske bøger er der nogle forhold, man studser over i Skyggeporten. Nævn de fem vigtigste, og forklar deres funktion. Tekst/Tal
3. Lene Kaaberbøls benytter sig af hjemmelavede ord – blandt andet tillægsord som økse-mærkede. Find nogle af disse ord, som er forfatterens helt egne. Tekst/Tal
4. På side 11 fortæller hovedpersonen om sit forhold til ”mørke”. Beskriv dette forhold. Tekst/Tal
5. På side 14 råber Aian ”Jeg er altså født i Danmark, bare så du ved det.” Hvorfor tror I, han råber det? Tekst/Tal
6. Hvorfor har Anna aldrig lært tegnsprog på trods af sit handikap? Tekst/Tal
7. Forfatteren anvender ”set up” (antydninger af en senere handling). Opdager den opmærksomme læser dem, bliver han/hun belønnet = pay off. I kender det fra filmens verden, hvor man bliver præsenteret for en tilsyneladende ligegyldig ting eller deltalje, men senere kommer denne ubetydelighed så pludselig til at spille en stor rolle. Prøv at finde eksempler på ”set up” i bogen indtil nu. Hvad tror I kunne være et set-up, og hvad er i så fald pay off? (lidt hjælp: kig fx. på prologen på side 5) Tekst/Tal
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions