Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Evaluering brøker Matematik 8. Klasse Nummerorden
Opgaver
1. Hvilket udsagn om divisorer er rigtig? Multiple choice
   —      Alle naturlige tal, der er større end 1 har to eller flere divisorer   
   —      Alle naturlige tal, der er større end 5 har ti eller flere divisorer      
   —      Alle naturlige tal, der er større end 1 har tre eller flere divisorer      
2. Hvad er svaret på: 1/2 + 1/4? Multiple choice
   —      0,5      
   —      1,2      
   —      0,75   
3. Hvis to brøker ikke kan forkortes, hvad sker der så? Multiple choice
   —      De får fælles tællere      
   —      De får fælles nævner   
   —      Den bliver til et blandet tal      
4. Hvordan finder man fællesnævneren? Multiple choice
   —      Man forkorter brøkeren      
   —      Man forlænger brøkeren   
   —      Man ganger tælleren og nævneren med hinanden      
5. Hvad kaldes en brøk, hvor nævneren er strørre end tælleren? Multiple choice
   —      Et blandet tal      
   —      En uægte brøk      
   —      En ægte brøk   
6. Hvad kaldes en brøk, hvor tælleren er strørre end nævneren ? Multiple choice
   —      Et blandet tal      
   —      En uægte brøk   
   —      En ægte brøk      
7. Omskriv 67/13 Multiple choice
   —      5 5/13      
   —      5 1/13      
   —      5 2/13   
8. Multiplicerer man en brøk ved at først… Multiple choice
   —      Gange med nævneren      
   —      Divider med nævneren      
   —      Gange med tælleren   
9. Hvad er svaret på: 1/2:1/2 Multiple choice
   —      0,25      
   —      1   
   —      2      
10. Man dividerer en brøk med et helt tal ved at… Multiple choice
   —      dividere i tælleren lige meget hvad.      
   —      dividere i tælleren hvis tallet går op   
   —      dividere i nævneren      
11. Hvilken en af de her eksempler på hvordan man multiplicere et tal med et blandet tal, er rigtig? Multiple choice
   —      3*4 3/4=3*4+3*1/3=45+9/4=45+2 1/4 = 14 1/4      
   —      3*4 3/4=3*4+3*1/3=12+9/4=12+2 1/4 = 14 1/4   
   —      3*4 3/4=45+9/4=45+2 1/4 = 14 1/4      
12. Man multiplicerer to brøker med hiannden ved at… Multiple choice
   —      multiplicerer nævner med tæller      
   —      multiplicerer nævner med nævner og tæller med nævner      
   —      multiplicerer nævner med nævner og tæller med tæller   
13. Hvad er svaret på: 4,2+1 3/4 Multiple choice
   —      5,75      
   —      5,95   
   —      6,05      
14. Hvad er svaret på: 13 20/12-9/12 Multiple choice
   —      13 5/6      
   —      13 12/11      
   —      13 11/12   
15. Hvor mange divisorer har 32? Multiple choice
   —      5      
   —      6   
   —      7      
16. Hvor mange divisorer har 48? Multiple choice
   —      8      
   —      9      
   —      10   
17. Skriv 125% som brøk Multiple choice
   —      3/5      
   —      8/10      
   —      5/4   
18. Skriv 40/7 om til blandt tal Multiple choice
   —      6/7      
   —      5 6/7      
   —      5 5/7   
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions