Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Talrækken fra 1 til 10 Matematik 0. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. 1 2 3 4 5 6 __ 8 9 10 Tekst/Tal
2. 1 2 __ 4 5 6 7 8 9 10 Tekst/Tal
3. __ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekst/Tal
4. 1 2 3 __ 5 6 7 8 9 10 Tekst/Tal
5. 1 __ 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekst/Tal
6. 1 2 3 4 5 6 7 __ 9 10 Tekst/Tal
7. 1 2 3 4 __ 6 7 8 9 10 Tekst/Tal
8. 1 2 3 4 5 6 7 8 __ 10 Tekst/Tal
9. 1 2 3 4 5 __ 7 8 9 10 Tekst/Tal
10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 __ Tekst/Tal
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions