Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
udsagnsord (nutid, lidt datid) - Samt 'To Do' øvelser Engelsk 5. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. Indsæt udsagnsordet fra parentesen i den rigtige form i nutid: The girl ______ at herself in the mirror. (look) Tekst/Tal
   —      looks   
2. Indsæt udsagnsordet fra parentesen i den rigtige form i nutid: These flowers ______ in the mountains. (grow) Tekst/Tal
   —      grow   
3. Indsæt udsagnsordet fra parentesen i den rigtige form i nutid: The children often _______ till 9 o’clock. (sleep) Tekst/Tal
   —      sleep   
4. To Be i nutid 3. person ental hedder? Multiple choice
   —      They are      
   —      I am      
   —      It is   
   —      You are      
5. Indsæt udsagnsordet fra parentesen i den rigtige form i nutid: They _____ very well. (cook) Tekst/Tal
   —      cook   
6. Indsæt udsagnsordet fra parentesen i den rigtige form i nutid: She ______ work at 8 o’clock. (start) Tekst/Tal
   —      starts   
7. Indsæt udsagnsordet fra parentesen i den rigtige form i nutid: She ______ pink carnations. (love) Tekst/Tal
   —      loves   
8. To Be i nutid, 1. person ental hedder? Multiple choice
   —      You is      
   —      He are      
   —      She is      
   —      I am   
9. Indsæt udsagnsordet fra parentesen i den rigtige form i nutid: I ______ singing a song for my child. (to be) Tekst/Tal
   —      am   
10. To Be i nutid 1. person flertal hedder? Multiple choice
   —      They am      
   —      We am      
   —      They is      
   —      We are   
11. Indsæt udsagnsordet fra parentesen i den rigtige form i nutid: She never ______ a mail. (write) Tekst/Tal
   —      writes   
12. Indsæt udsagnsordet fra parentesen i den rigtige form i nutid: I ______ very well. (sleep) Tekst/Tal
   —      sleep   
13. To Be i datid 1. person ental hedder? Multiple choice
   —      I am      
   —      You was      
   —      I was   
   —      He was      
14. Indsæt den rigtige form af (To Do) + Verbet i parentesen: _______ you _______ fish and chips? (like) Tekst/Tal
   —      do - like   
15. Indsæt den rigtige form af (To Do) + Verbet i parentesen:_______ your parents _______ in Manchester? (live) Tekst/Tal
   —      do - live   
16. Indsæt den rigtige form af (To Do) + Verbet i parentesen: _______ it often _______ in Las Vegas?(rain) Tekst/Tal
   —      does - rain   
17. To Be i datid 3. person ental hedder? Multiple choice
   —      I was      
   —      She was   
   —      We were      
   —      They were      
18. Indsæt den rigtige form af (To Do) + Verbet i parentesen: _______ I _______ to pay for this? (have) Tekst/Tal
   —      do - have   
19. Indsæt den rigtige form af (To Do) + Verbet i parentesen: _______ your mother always _______? (cook) Tekst/Tal
   —      does - cook   
20. Indsæt den rigtige form af (To Do) + Verbet i parentesen: What _______ this tea ___________ of? (smell) Tekst/Tal
   —      does - smell   
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions