Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Matematik - repetition Matematik 5. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. Udregn: 345 + 217 Tekst/Tal
   —      562   
2. Løs ligningen: 7x +5 = 40 Multiple choice
   —      x=3      
   —      x=5   
   —      x=6      
   —      x=8      
3. Udregn: 234 - 176 Tekst/Tal
   —      58   
4. Udregn: 6 x 253 Tekst/Tal
   —      1518   
5. Hvilken type trekant er ∆ ABC? Multiple choice
   —      Spidsvinklet trekant.   
   —      Retvinklet trekant.      
   —      Stumpvinklet trekant.      
6. Hvilken type trekant er ∆ PQR? Multiple choice
   —      Spidsvinklet trekant.      
   —      Retvinklet trekant.   
   —      Stumpvinklet trekant.      
7. Udregn: 752:4 Tekst/Tal
   —      188   
8. Læg brøkerne sammen: Tekst/Tal
   —      10/8   
9. Træk brøkerne fra hinanden: Tekst/Tal
   —      1/20   
10. Lav en kort video, hvor I forklarer alt hvad I ved om brøker på 30-45 sek Video
11. Hvilket tal er mindst? Tekst/Tal
   —      4,0   
12. Hvad hedder det næst-største tal? Tekst/Tal
   —      3,3   
13. Hvilken af brøkerne er en ægte brøk? Multiple choice
   —      7/5      
   —      7/9   
   —      5/4      
14. Arealet af rektanglet er 18. Hvor lang er siden X? Multiple choice
   —      x=2      
   —      x=4      
   —      x=3   
   —      x=5      
15. Hvad er arealet af rektanglet? Multiple choice
   —      392      
   —      140      
   —      68      
   —      280   
16. Hvad er arealet af trekanten? Tekst/Tal
   —      24   
17. Hvad er formlen for arealet af trekanter? Multiple choice
   —      g*h*0,5   
   —      g*h*2      
   —      g*h*pi      
18. Hvad er rumfanget af kassen? Multiple choice
   —      220      
   —      240   
   —      300      
   —      320      
19. Se godt på figuren. Den viser, hvor rigtige svar børnene havde i en quiz. Hvor mange rigtige svar havde Julie? Tekst/Tal
   —      15   
20. Hvad er koordinaterne til punkt C? Multiple choice
   —      (-4 , -3)   
   —      (4 , -5)      
   —      (3 , -2)      
   —      (-3 , -4)      
21. Omskriv den ægte brøk til decimaltal? Tekst/Tal
   —      0,3   
22. Se godt på figuren, der viser et kort over en park. Den viste strækning er 6 cm på kortet. Hvor mange cm eller m er strækningen i virkeligheden? Multiple choice
   —      2500cm / 25m      
   —      2800cm / 28m      
   —      3000cm / 30m   
   —      3500cm / 35m      
23. Udregn gennemsnittet af 4, 6, 12, 14 Tekst/Tal
   —      9   
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions