Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
200 words in English 1-10 (dictation) Engelsk Mellemtrin Vilkårlig
Opgaver
1. I like ________ flowers. Tekst/Tal
   —      the   
2. I want to ________ a doctor. Tekst/Tal
   —      be   
3. It's the time ________ your life. Tekst/Tal
   —      of   
4. Peter ________ John are coming tomorrow. Tekst/Tal
   —      and   
5. I saw ________ dog. Tekst/Tal
   —      a   
6. He went ________ London. Tekst/Tal
   —      to   
7. It's ________ the closet. Tekst/Tal
   —      in   
8. I knew ________ was lying. Tekst/Tal
   —      he   
9. Where do I ________ to sleep? Tekst/Tal
   —      have   
10. She just love ________. Tekst/Tal
   —      it   
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions