Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
200 words in English 21-30 (dictation) Matematik 9. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. We met ________ chance. Tekst/Tal
   —      by   
2. He always do ________. Tekst/Tal
   —      this   
3. Listen what ________ did. Tekst/Tal
   —      we   
4. Where did ________ go? Tekst/Tal
   —      you   
5. Just ________ your best. Tekst/Tal
   —      do   
6. I like to go ________ can't afford it. Tekst/Tal
   —      but   
7. It comes ________ my mom. Tekst/Tal
   —      from   
8. Do you like red ________ blue? Tekst/Tal
   —      or   
9. Tell me ________ colour you like. Tekst/Tal
   —      which   
10. I can't tell ________ from the other. Tekst/Tal
   —      one   
AktivTime AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions