Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Forbrydelse og straf Samfundsfag 8. Klasse Nummerorden
Opgaver
1. Hvad betyder "betinget straf"? Multiple choice
   —      Hvis du opfynder nogle betingelser kan du undgå straf   
   —      Du kan få en fængselsstraf lavet om til en bødestraf      
   —      Du kan få en bødestraf lavet om til fængslsstraf      
2. Hvad betyder "overlagt mord"? Multiple choice
   —      Mordet skete ved et uheld      
   —      Mordet skete fordi morderen var påvirket af stoffer eller alkohol      
   —      Morderen var psykisk syg i gerningsøjeblikket      
   —      Mordet var planlagt på forhånd   
3. Hvad vil det sige at anke en dom? Multiple choice
   —      Man ønsker at afsone med fodlænke om anklen      
   —      Man ønsker en højere domstols afgørelse   
   —      Man ønsker en ny forsvarer      
4. Hvem sider ved siden af dommeren i en byrets-sag Multiple choice
   —      Juryen      
   —      Domsmænd   
   —      Anklageren      
5. Hvad er varetægtsfængsel? Multiple choice
   —      Et fængsel for særligt farlige forbrydere?      
   —      Fængsel mens man venter på retssagen   
   —      Fængsel kun for udenlandske kriminelle      
6. Hvis man anholdes skal man for en dommer inden 24 timer. Det kaldes (skriv svaret) Tekst/Tal
   —      Grundlovsforhør   
7. Hvad hedder en øverste domstol i Danmark? Multiple choice
   —      Rigsret      
   —      Landsret      
   —      Højesteret   
   —      Menneskeret      
   —      Forfatningsdomstolen      
8. Hvad er en "beskikket forsvarer"? Multiple choice
   —      En advokat som man selv kender      
   —      En advokat udpeget af domstolen   
   —      En advokat der arbejder gratis      
9. Opgaven er slut. Tryk OK og gå tilbage til klassen OK
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions