Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Matematik 8 klasse Matematik 8. Klasse Nummerorden
Opgaver
1. Hvilket af følgende tal er ikke et primtal? Multiple choice
   —      2      
   —      7      
   —      17      
   —      27   
   —      37      
2. Tallet 7,5 hører til mængden af Multiple choice
   —      Hele tal      
   —      Rationelle tal   
   —      Irationelle tal      
   —      Naturlige tal      
3. Man ganger to brøker med hinanden ved at Multiple choice
   —      Gange tæller med tæller og nævner med nævner   
   —      Finde en fællesnævner og gange tællerne      
   —      Finde en fællesnævner og lægge tallerne sammen      
4. 1 tyvende-del (1/20) er det samme som Multiple choice
   —      2 %      
   —      5 %   
   —      20 %      
   —      0,20 %      
5. 24 % af 500 kr er Multiple choice
   —      24 kr      
   —      120 kr   
   —      240 kr      
   —      380 kr      
   —      476 kr      
6. Cosinus til en vinkel er Multiple choice
   —      Hosliggende katete divideret med hypotenuse   
   —      Modstående katete divideret med hypotenuse      
   —      Hosliggende katete divideret med modstående katete      
7. Hvilken af følgende sætninger er usand? Multiple choice
   —      En kvadrat er et rektangel      
   —      En rhombe er et kvadrat   
   —      Et parallellogram er en firkant      
   —      Et rektangel er et parallogram      
   —      En trapez er en firkant      
8. En retvinklet trekant har kateter på 4 cm og 3 cm. Hvor lang er hypotenusen? Multiple choice
   —      5 cm   
   —      7 cm      
   —      12 cm      
   —      25 cm      
9. Hvad betyder "typetal" i statistik? Multiple choice
   —      Det tal der står i midten efter størrelse      
   —      Det tal, der er flest af   
   —      Det samme som gennemsnit      
   —      Det største tal      
10. Hvad er udfaldsrummet for kast med en almindelig terning? Multiple choice
   —      6      
   —      1/6      
   —      {1, 2, 3, 4, 5, 6}   
   —      1 ud af 6      
11. Hvad er sandsynligheden for at slå 2 femmere ved et kast med 2 ens terninger? Multiple choice
   —      1/6      
   —      2/6      
   —      1/5      
   —      2/5      
   —      1/36   
   —      1/25      
12. Hvilket hældningstal har en ret linie, der går gennem (0,0) og (1,3) Multiple choice
   —      3   
   —      1/3      
   —      4      
   —      1/4      
   —      - 3      
   —      - 4      
   —      - 1/3      
   —      - 1/4      
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions