Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Atombindinger Fysik/Kemi 8. Klasse Nummerorden
Opgaver
1. Hvilket molekyle er på billedet Tekst/Tal
   —      Vand   
2. Hvilket molekyle er på billedet? Multiple choice
   —      Hydrogen      
   —      Oxygen   
   —      Nitrogen      
   —      Metan      
3. I hvilken hovedgruppe står ædelgasserne? Multiple choice
   —      1      
   —      2      
   —      4      
   —      8   
4. I hvilken hovedgruppe står det stof, der har elektronfordelingen 2 - 8 - 6 Tekst/Tal
   —      6   
5. Hvilken beskrivelse passer på en ion? Multiple choice
   —      Et atom, der har mistet eller fået protoner      
   —      Et atom, der har mistet eller fået elektroner   
   —      Et atom, der har mistet eller fået neutroner      
6. Hvilke ioner består saltet Natriumchlorid af? Multiple choice
   —      Na+ og Cl-   
   —      Na- og Cl+      
   —      Na++ og Cl--      
   —      Na-- og Cl++      
7. Er prikformlen på billedet korrekt (vand)? Multiple choice
   —      Nej, der er 4 prikker for meget      
   —      Nej, der mangler 2 prikker      
   —      Nej, der mangler 6 prikker ved hvert H      
   —      Ja, den er korrekt   
8. Hvad kaldes en binding mellem 2 atomer i el molekyle? Multiple choice
   —      Ion-binding      
   —      Kovalent binding   
   —      Proton-binding      
   —      Elektronbinding      
9. Hvad kaldes reglen, som siger at grundstoffer gerne vil ligne ædelgasser? Tekst/Tal
   —      Oktetreglen   
10. Hvorfor er der 2 streger mellem C-atomerne i ethen-molekylet? Multiple choice
   —      C-atomerne er fælles om 2 elektroner      
   —      C-atomerne er fælles om 4 elektroner   
   —      C-atomerne er fælles om 8 elektroner      
11. Hvorfor står Oxygen i hovedgruppe 6 i Det periodiske System? Tekst/Tal
   —      6 elektroner i yderste bane   
12. Tag et billede af noget jern og send. Og bagefter kom ind. Billede
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions