Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Udsagnsord Dansk 4. Klasse Nummerorden
Opgaver
1. Hvad hedder smage i datid? Multiple choice
   —      Smagede      
   —      Smogte      
   —      Smagte   
   —      Smager      
2. Hvad hedder hente i datid? Multiple choice
   —      hentede   
   —      henter      
   —      hentet      
   —      hented      
3. Hvad hedder være i datid? Multiple choice
   —      var   
   —      er      
   —      værede      
   —      været      
4. Hvad hedder skrive i datid? Multiple choice
   —      Skrivede      
   —      Skrived      
   —      Skrevede      
   —      Skrev   
5. Udsagnsord i nutid ender på dette bogstav: Multiple choice
   —      d      
   —      r   
   —      s      
   —      n      
6. Hvad hedder at sidde i datid? Multiple choice
   —      sad   
   —      siddede      
   —      satte      
   —      sidded      
7. Hvad kan man sætte foran udsagnsord, når man skal finde dem? Multiple choice
   —      at være      
   —      en eller et      
   —      ingenting      
   —      at være eller jeg   
8. Find udsagnsordet Multiple choice
   —      bord      
   —      spiste   
   —      hattene      
   —      dejlig      
9. Hvilken sætning står i før nutid? Multiple choice
   —      Jeg spiser      
   —      Han løb en tur      
   —      Jeg er glad      
   —      Hun har pakket sine gaver ud.   
10. Hvad hedder at lyve i datid? Multiple choice
   —      løj   
   —      lyvte      
   —      lyvede      
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions