Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Decimaltal Matematik 4. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. Omregn 30/100 til decimaltal Multiple choice
   —      0,03      
   —      0,30   
   —      0,33      
2. Afrund 11,95 til nærmeste hele tal Multiple choice
   —      12   
   —      11      
3. Hvad er 54,76 + 23,90 = Multiple choice
   —      79,66      
   —      78,66   
   —      78,36      
4. Hvor mange penge er der på billedet? Multiple choice
   —      2,50 kr.      
   —      3,00 kr.      
   —      3,50 kr.   
5. Hvis prisen for en sodavand er 13,50 og du betaler med 20 kr., hvor mange penge får du så tilbage? Multiple choice
   —      7,50 kr.      
   —      7,00 kr.      
   —      6,50 kr.   
6. Hvad er 98,65 - 43,17? Multiple choice
   —      50,48      
   —      53,48      
   —      55,48   
7. Omregn 7/100 til decimaltal Multiple choice
   —      0,70      
   —      0,07   
   —      7,00      
8. Omregn 0,03 til en brøk Multiple choice
   —      1/3      
   —      30/100      
   —      3/100   
9. Afrund 19,78 til nærmeste decimal. (Så der er ét tal efter kommaet). Multiple choice
   —      19,0      
   —      19,7      
   —      19,8   
   —      20,0      
10. Mia har 12,20 kr. og Peter har 12,02 kr. Hvem har flest? Multiple choice
   —      Mia har flest   
   —      Peter har flest      
   —      De har lige mange penge      
11. Hvor mange penge er der på billedet? Multiple choice
   —      2,50 kr.      
   —      3,50 kr.   
   —      4,50 kr.      
12. Hvilket tal ligger mellem 15,4 og 16,8? Multiple choice
   —      15,8      
   —      16,0      
   —      16,2   
13. Hvilke 3 tal giver sammenlagt 9,75? Multiple choice
   —      3,00 + 3,45 + 3,30   
   —      3,50 + 4,35 + 2,00      
   —      6,30 + 2,50 + 1,50      
14. En Filur is koster 9,50 kr. og en Kung-fu is koster 14,00 kr. Hvor stor er forskellen? Multiple choice
   —      5,50 kr.      
   —      5,00 kr.      
   —      4,50 kr.   
15. Det bliver 77,36 kr. i butikken, og du betaler med 100 kr. Hvor mange penge får du tilbage? Multiple choice
   —      21,74 kr.      
   —      22,64   
   —      23,54      
16. Omregn 0,45 til en brøk Multiple choice
   —      1/45      
   —      10/45      
   —      45/100   
17. Hvad er 33,33 + 66,67? Multiple choice
   —      90,00      
   —      100,00   
   —      110,00      
18. Hvad er 90,00 - 56,10? Multiple choice
   —      34,0      
   —      33,9   
   —      33,8      
19. Hvilket tal ligger mellem 8,70 og 8,76? Multiple choice
   —      8,71      
   —      8,72      
   —      8,73   
20. Hvilke 3 tal giver sammenlagt 19,95? Multiple choice
   —      12,50 + 5,30 + 2,50      
   —      9,60 + 5,20 + 5,50      
   —      8,40 + 6,10 + 5,45   
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions