Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
kristendommen i DK Kristendomskundskab 6. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. Hvem besøgte Jomfru Maria Multiple choice
   —      En konge      
   —      Gud      
   —      En engel   
2. Hvad var det første Gud skabte? Multiple choice
   —      Det var Adam og Eva      
   —      Det var lyset   
   —      Det var englene      
3. Hvad hed Marias kæreste? Multiple choice
   —      Josef   
   —      Johannes      
   —      Judas      
4. Hvor blev Jesus født? Multiple choice
   —      Egypten      
   —      Nazaret      
   —      Betlehem   
5. Hvor gammel var Jesus, da han begyndte at gå rundt i Palæstina og fortælle om Gud? Multiple choice
   —      15      
   —      25      
   —      30   
6. Hvor mange dage gik der efter Jesus død, til han efter sigende genopstod? Multiple choice
   —      2 dage      
   —      3 dage   
   —      5 dage      
7. Hvor mange blev døbt på en enkelt nat i forbindelsen med pinsen? Multiple choice
   —      30      
   —      300      
   —      3000   
8. Hvornår er det kirkens fødselsdag? Multiple choice
   —      Pinsen   
   —      Påsken      
   —      Julen      
9. Hvor mange år gik der før kristendommen kom til Danmark? Multiple choice
   —      Der gik 500 år      
   —      Der gik 800 år   
   —      Der gik 1200 år      
10. Hvad hed den mand der byggede den første kirke? Multiple choice
   —      Aksel      
   —      Peter      
   —      Ansgar   
11. Hvor til flygtede Ansgar, da han blev jagtet af vikingerne? Multiple choice
   —      Bremen   
   —      Bornholm      
   —      Belgien      
12. Hvad hed den munk, der overbeviste Harald Blåtand om, at der fandtes en kristen Gud? Multiple choice
   —      Pedro      
   —      Bobo      
   —      Poppo   
13. I hvilken by rejste Harald Blåtand en mindesten? Multiple choice
   —      Jelling   
   —      Viborg      
   —      Roskilde      
14. Hvilket år blev Jellingestenen rejst? Multiple choice
   —      år 925      
   —      år 965   
   —      år 995      
15. Hvem fik overdraget nøglen til Paradis? Multiple choice
   —      Apostlen Peter   
   —      Paven i Rom      
   —      Jesus      
16. Hvad hed den mand der gjorde oprør med Paven i Rom? Multiple choice
   —      Peter      
   —      Julius      
   —      Luther   
17. Hvornår indførte Christian den 3. reformationen i Danmark Multiple choice
   —      1536   
   —      1556      
   —      1576      
18. Hvor mange år varede Enevælden? Multiple choice
   —      100 år      
   —      200 år   
   —      300 år      
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions