Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Landbrug mark Natur & Teknologi 4. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. Hvor mange maver har en ko? Multiple choice
   —      1      
   —      2      
   —      3      
   —      4   
2. Hvad hedder hangrisen? Multiple choice
   —      Gylt      
   —      Orne   
   —      so      
3. Hvad er gylle Multiple choice
   —      Gylle er en tyktflydende, brunlig væske, som er blandet af fast gødning (møg) og ajle (urin). Gødningen kommer fra husdyr, og den indeholder næringsstoffer som kvælstof, kalium, fosfor, magnesium og svovl samt mikronæringsstoffer som f.eks. kobber, bor, mangan og zink   
   —      Gylle eller handelsgødning er gødning, som er fremstillet ad kemisk vej. Da gødningen ikke stammer fra organiske processer opfattes den som kunstig i forhold til naturgødning, kompost eller andre naturprodukter      
4. Hvad hedder den kornsort, der ofte bliver kaldt den fede? Multiple choice
   —      rug      
   —      byg      
   —      hvede   
5. Hvor dybt skal man så et majsfrø? Multiple choice
   —      1-2 cm      
   —      3-4 cm   
   —      8-10 cm      
6. Hvor meget er 1 hektar Multiple choice
   —      100 x100 meter   
   —      10 x 100 meter      
   —      2 x 1000 meter      
7. Hvilken plante er en rodfrugt? Multiple choice
   —      Majs      
   —      kartoffel   
   —      Squash      
8. Hvilken kornsort er kendt for sine bjælder Multiple choice
   —      byggen      
   —      hveden      
   —      havren   
9. Hvorfor er regnormen god for jorden? Multiple choice
   —      Dens afføring er god gødning      
   —      Den spiser en masse skadedyr      
   —      Deres gange giver rødderne bedre mulighed for at optage ilt og næring   
10. Hvad hedder den smukke gule plante, der står på mange marker og lyser op med deres smukke gule farve, og som man laver olie af? Multiple choice
   —      akeleje      
   —      raps   
   —      gyvel      
11. Hvad kalder man også bondegårde for? Multiple choice
   —      Gårdbrug      
   —      Baggårde      
   —      landbrug   
12. Hvordan så der ud i Danmark i gamle dage i forhold til landbruget? Multiple choice
   —      Der var ikke så mange landbrug      
   —      Der var ligeså mange landbrug som i dag      
   —      Der var flere landbrug   
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions