Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Øjet Natur & Teknologi 5. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. Hvad hedder den del af øjet der har forskellige farver hos forskellige mennesker? Tekst/Tal
2. Hvad hedder det sorte hul midt i øjet der kan variere i størrelse? Tekst/Tal
3. Hvad er det der sidder lige bag pupillen der forstørrer det man ser? Tekst/Tal
4. Hvad hedder det bagerste af øjet der opfanger det man ser? Tekst/Tal
5. Hvad hedder den hinde der sidder foran irisen? Tekst/Tal
6. Hvad hedder den "ledning" der transporterer det du ser op til hjernen? Tekst/Tal
7. Hvad er det hjernen laver om på for at man kan se tingene rigtigt. Tekst/Tal
8. Hvad er det der gør det muligt at bevæge øjnene op og ned og fra side til side? Tekst/Tal
9. Hvad beskytter øjnene mod skidt og møg? Tekst/Tal
10. Hvorfor ændrer iris facon så pupillen ændrer størrelse? Tekst/Tal
11. Hvorfor er det man har brug for at blinke med øjnene? Tekst/Tal
12. Hvad er det øjet opfanger for at du kan se? Tekst/Tal
13. Hvordan vender "billedet" som øjet ser, inden hjernen ændrer på det? Tekst/Tal
14. Hvor i hjernen sidder synscenteret Multiple choice
   —      Forrest i hjernen!      
   —      I midten af hjernen!      
   —      Bagerst i hjernen!   
15. Hvis synssansen er en af de 5 sanser. Hvad hedder de 4 andre? Tekst/Tal
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions