Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Grevens fejde Historie 5. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. Hvad hed den præst der startede reformationen i Danmark? Multiple choice
   —      Martin Luther      
   —      Hans Tausen   
2. Hvilken by, i Danmark, blev først reformeret til protestantismen? Multiple choice
   —      Malmø      
   —      København      
   —      Odense      
   —      Viborg   
   —      Ålborg      
3. Hvem er "Grevens fejde" opkaldt efter? Multiple choice
   —      Grev Christoffer af Oldenburg   
   —      Johann Rantzau      
   —      Skipper Clement      
4. Hvilken konge sad i fængsel på Sønderborg slot? Multiple choice
   —      Christian II   
   —      Frederik I      
   —      Christian III      
5. Hvilken konge valgte adelen som konge af Danmark? Multiple choice
   —      Christian II      
   —      Frederik I      
   —      Christian III   
6. Hvem støttede Christian II Multiple choice
   —      De katolske bisper      
   —      Bønder og borgere   
   —      adelen      
7. Hvilken konge kæmpede Skipper Clement for? Multiple choice
   —      Christian II   
   —      Frederik I      
   —      Christian III      
8. Hvem kom borgerne til hjælp da de gjorde oprør i Malmø? Multiple choice
   —      Grev Christoffer   
   —      Johann Rantzau      
   —      Skipper Clement      
9. Hvem kæmpede mod en adelshær i Svendstrup og vandt? Multiple choice
   —      Grev Christoffer      
   —      Johann Rantzau      
   —      Skipper Clement   
10. Hvem angreb bønder og borgere i Ålborg og vandt? Multiple choice
   —      Grev Christoffer      
   —      Johann Rantzau   
   —      Skipper Clement      
11. Hvorfor ville adelen ikke have Christian II som konge? Multiple choice
   —      fordi han holdt med biskopperne      
   —      Fordi han holdt med bønderne og borgerne   
12. Hvilken konge beskyttede Hans Tausen mod de katolske biskopper? Multiple choice
   —      Christian II      
   —      Frederik I   
   —      Christian III      
13. Hvem sad ikke i rigsrådet? Multiple choice
   —      Kongen      
   —      Adelen      
   —      Biskopperne      
   —      Bønder og borgere   
14. Hvilke vigtige personer blev smidt ud af rigsrådet, af Christian III, efter reformationen? Multiple choice
   —      Kongen      
   —      Adelen      
   —      Biskopperne   
   —      Bønder og borgere      
15. Hvilken by blev belejret i et helt år af Johann Rantzaus hær? Multiple choice
   —      Malmø      
   —      København   
   —      Svenstrup      
   —      Ålborg      
   —      Odense      
   —      Lübeck      
16. Hvilken by sendte soldater for at hjælpe Christian II? Multiple choice
   —      Malmø      
   —      København      
   —      Svenstrup      
   —      Ålborg      
   —      Odense      
   —      Lübeck   
17. Hvilken by var den første til at gøre oprør mod adelen? Multiple choice
   —      Malmø      
   —      København      
   —      Svenstrup      
   —      Ålborg      
   —      Odense      
   —      Lübeck      
18. Hvilken by var den første der hyldede Christian III som konge? Multiple choice
   —      Malmø      
   —      København      
   —      Svenstrup      
   —      Ålborg      
   —      Odense      
   —      Lübeck      
   —      Viborg   
19. Hvad hed den biskop der fik ansvaret for at reformationen? blev ordentligt gennemført? Multiple choice
   —      Hans Tausen      
   —      Peder Palladius   
   —      Skipper Clement      
   —      Grev Christoffer      
   —      Johann Rantzau      
20. Hvad skete der med Skipper Clement? Multiple choice
   —      Han blev adlet af kongen      
   —      Han blev halshugget i Viborg   
   —      Han flygtede ud af landet      
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions