Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Blandede opgaver Matematik 9. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. 22412,1 – 2014,02 = Multiple choice
   —      20398,08   
   —      22198,08      
   —      20397,9      
   —      20397,99      
2. 13,4 liter svarer til: Multiple choice
   —      1340 cm3      
   —      0,0134 m3   
   —      134 dm3      
   —      1340 mm3      
3. 6(– 2a + 4b) – 3a = Tekst/Tal
   —      –15a+24b   
4. Olieprisen falder fra 1,20 € med 18 cent. Fald i procent: Multiple choice
   —      15 %   
   —      1,5 %      
   —      85 %      
   —      115 %      
5. For hvilket helt tal gælder: – 2x + 4 > 2x – 2 Multiple choice
   —      x = 2      
   —      x = 1,5      
   —      x = 0   
   —      x = 3      
6. Fortsæt talrækken: 27, 33, 31, 37, 35,… Tekst/Tal
   —      41   
7. Løs ligningen: – 2(3x + 2) – 10 = – (5x – 12) Tekst/Tal
   —      x = - 26   
8. 15,43+180,003+3,1= Multiple choice
   —      198,047      
   —      198,56      
   —      98,533      
   —      198,533   
9. 612,5 • 3,04 Tekst/Tal
   —      1862,000   
10. Åge køber under et udsalg en ny telefon, som er nedsat med 25 %. Han betaler 2 700 kr. Hvad var normalprisen for telefonen? Tekst/Tal
   —      3600 kr.   
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions