Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Fysik energi Fransk 5. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. Hvad er energien altid? Multiple choice
   —      stabil      
   —      bevaret   
   —      opbrugt      
2. Hvad er enheden for effekt? Multiple choice
   —      joule      
   —      kcal      
   —      watt   
3. Falder alle ting lige hurtigt, når der ikke er luftmodstand? Multiple choice
   —      ja   
   —      nej      
   —      sommetider      
4. Hvor kommer de forssile brændstoffer fra? Multiple choice
   —      fra rummet      
   —      fra vandet      
   —      fra jorden   
   —      fra mennesker og dyr      
5. Er det en naturlov at energien er bevaret? Multiple choice
   —      ja   
   —      nej      
   —      kun ved bevægelse      
6. Hvilke 2 energiformer kender I? Tekst/Tal
   —      kinetisk energi og potentiel energi   
7. Arbejde angives i enheden Multiple choice
   —      kcal      
   —      joule   
   —      watt      
8. Hvad er betegnelsen for kinetisk energi? Tekst/Tal
   —      E kin   
9. Hvad er bestegnelsen for potentiel energi? Tekst/Tal
   —      E pot   
10. Nævn 3 vedvarende energikilder? Tekst/Tal
   —      vindkraft, vandkraft, solceller, solfanger og biogasanlæg   
11. Nævn 2 naturlove Tekst/Tal
   —      enegien er bevaret og massen er bevaret   
AktivTime AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions