Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Repetition af kap 4 Ny prisma Fysik/Kemi 7. Klasse Nummerorden
Opgaver
1. Vand består af Multiple choice
   —      1 del oxygen og 2 dele hydrogen   
   —      1 del oxygen og 1 del      
   —      2 dele oxygen og 1 del      
2. Fotosyntese er noget der foregår Multiple choice
   —      I alle celler      
   —      Kun dyreceller      
   —      Kun planteceller   
3. Fotosyntesen er den proces, hvor der dannes (sidst i ligningen) Multiple choice
   —      Kulhydrater og ilt   
   —      Vand og ilt      
   —      Kulhydrater og kuldioxid      
4. Fotosyntesen forgår i Multiple choice
   —      Gråkorn      
   —      Grønkorn   
   —      Blåkorn      
5. Fotosyntesen er den proces, hvor der anvendes (førstedel af ligningen) Multiple choice
   —      Kulhydrater og kuldioxid      
   —      Vand og kuldioxid   
   —      Ilt og kuldioxid      
6. Osmose er Multiple choice
   —      Noget der sker i luften og som tit lugter grimt      
   —      Når f.eks. sukker molekyler ”trækker” vand ind gennem roden   
   —      Når sukkermolekylerne kommer gennem membranen da der er mere vand på den anden side      
7. Hårrørsvirkning er når Multiple choice
   —      Vand ”suges” op i et rør   
   —      Vand ”suges” ud af et rør      
   —      Der anvendes kulhydrat og ilt      
8. I åndingsprocessen forbruger vi Multiple choice
   —      Kulhydrat og vand og der dannes kuldioxid og ilt      
   —      Kulhydrat og kuldioxid og der dannes ilt og vand      
   —      Kulhydrat og ilt og der dannes kuldioxid og vand   
9. Kulhydrat kan deles i Multiple choice
   —      2 grupper mono- og di-sakkarider      
   —      3 grupper mono-, di- og poly-sakkarider   
   —      4 grupper 1 og 2 mono og 1og 2 di sakkarider      
10. Fotosyntesen foregår Multiple choice
   —      Både nat og dag      
   —      Kun om natten      
   —      Kun om dagen   
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions