Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
2 kroner og 25 øre Dansk 7. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. Hvad hedder forfatteren til bogen? Tekst/Tal
2. Nævn 3 titler på andre bøger af samme forfatter Tekst/Tal
3. Hvorfor hedder bogen "2 kroner og 25 øre"? Tekst/Tal
4. Beskriv med egne ord, hvad et dilemma er? Tekst/Tal
5. Nævn et dilemma, som bogens jeg-fortæller står i Tekst/Tal
6. I hvilke andre bøger kan man læse, at man ikke må stjæle? Tekst/Tal
7. Hvor gammel er bogens forfatter? Tekst/Tal
8. Lav en indre karakteristik af hovedpersonen - mindst 5 punkter Tekst/Tal
9. lav en ydre karakteristik af hovedpersonen - mindst 3 punkter Tekst/Tal
10. Hvilke andre personer optræder i bogen? Tekst/Tal
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions