AktivTime
Underdatabehandlere

AktivTime ApS anvender underdatabehandlere til at behandle persondata. Disse underdatabehandlere er typisk leverandører af cloud tjenester eller andre IT hosting ydelser. Vi sikrer selvfølgelig, at der bliver indgået databehandleraftaler med alle vores underdatabehandlere med henblik på at beskytte dine persondata bedst muligt.

Hvis underdatabehandlere er placeret uden for EU, sørger vi for at have et gyldigt overførselsgrundlag på plads ved blandt andet at indgå EU’s standardkontraktbestemmelser(SCC). Under hver kategori kan du læse hvilken data vores underdatabehandlere får adgang til, hvad formålet er, hvor data er opbevaret og hvad overførselsgrundlaget er, såfremt data overføres til tredjelande.

Leverandør Lokation / Land Lovligt grundlag for processering udenfor EU Funktion
One.com Danmark One.com hoster AktivTime applikationen og database servere.
Facebook Irland Monitorering, markedsføring og statistik
Google Holland/Irland Monitorering, markedsføring og statistik
Dinero Danmark EAN-Fakturering og bogholderi
Freepay Danmark Betalingsløsning