Underleverandører

Opdateret oversigt over underleverandører i AktivTime.dk Nedenstående underleverandører af vores IT-systemer kan få adgang til vores brugeres persondata idet man indgår en aftale med AktivTime.dk. De leverer services, vi vurderer er nødvendige for, at vi kan leve op til den aftale, du som bruger laver med aktivTime.dk ved at blive bruger hos os.

Listen vil løbende blive opdateret ved eventuelle ændringer. Hvis der bliver tilføjet underleverandører, vil alle brugere ligeledes blive varslet.

Leverandør Lokation / Land Lovligt grundlag for processering udenfor EU Funktion
Facebook Irland Monitorering, markedsføring og statistik
Google Holland/Irland Monitorering, markedsføring og statistik
Dinero Danmark EAN-Fakturering og bogholderi
Freepay Danmark Betalingsløsning