AktivTime
AktivTime til Skoler
Du kan også bruge AktivTime med famillien, venner og kolleger.
Få mere at vide >
AktivTime | Læringsportal med fokus på bevægelse i undervisningen

Motion og bevægelse i undervisningen

Vi tror på at bevægelse styrker børns og unges læring og motivation
Mange undersøgelser viser at bevægelse modvirker uro og hjælper på koncentrationen. Med AktivTime kan du nemt aktivere dine elever så de dagligt har 45 minutters motion og bevægelse.


AktivTime kort fortalt

 1. Du laver en aktivitet, der består af en række opgaver, som du placerer på et kort
 2. Dine elever skal fysisk bevæge sig hen til opgaven, for at kunne besvare den
 3. Du har mulighed for at sættes tid af til aktiviteten, så dine eleverne f.eks. kun har 20 minutter til rådighed
 4. Du kan kalde eleverne hjem, hvis det bliver nødvendigt
 5. Du kan øge dine elevers motivation, ved at lave opgaver hvor bevægelsen giver mening. Det gør den når opgaven har relevans i forhold til det sted den skal løses, f.eks at måle vinkler på en trappe, omkredsen af et træ eller lign.
 6. Du kan lave dine egne aktiviteter med billeder, lydklip, video og tekst
 7. Du får en aktivitetsbank med 467 aktiviteter med 10.319 opgaver du kan kopierer fra
 8. Du får høj sikkerhed! AktivTime benytter https-protokollen som garanterer en krypteret forbindelse mellem dig og AktivTime
 9. Du får en stabil, sikker, innovativ og danskudviklet løsning, der benyttes af 3.216 lærere

Prøv AktivTime

AktivTime kan afvikles på alle kendte pc'er, tablets og smartphones, dermed får du let it ind i din undervisning på en helt naturlig måde. Du kan skabe differentieret undervisning, og møde eleverne på deres egne niveauer ved at benytte deres fortrukne medier.

Klik på knappen 'Få konto' og prøv AktivTime.dk gratis og helt uforpligtende i 7 dage.

Hvad siger vores brugere?

Vi bruger AktivTime i undervisningen. Det er genialt og optimalt, fordi børnene har det sjovt og får motion samtidig. Og så er den ekstra gevinst, at det foregår udenfor klasseværelset, hvilket får nogle elever til at blomstre. Fordi alle er helt lige med denne form for undervisning, når vi alle elever.
Belinda, lærer hos Bøgeskovskolen i Bjerringbro
Eleverne synes, det er sjovt. Min 4. klasse kom tilbage fra aktiviteten, og de sukkede skuffede, fordi timen allerede var færdig, og så spurgte de, om vi ikke også skulle gøre det i næste time. Det er jo ikke så ofte, man som lærer får lov til, at høre eleverne beklage sig over, at timen er slut.
Tore, lærer hos Lyshøjskolen i Kolding
Ros til et nemt og smart program til at få motion og bevægelse integreret i undervisningen.
Pia, lærer hos Houlkærskolen i Viborg
Jeg synes egentlig, at det giver sig selv, at bruge AktivTime, når vi først er i gang.
Bente, skolebibliotekar hos Houlkærskolen i Viborg
De studerende fik afprøvet aktivtime og var meget optaget af det. Efter at have været i terrænet uden om UCN, udarbejdede de selv et løb. Det er nemt og ligetil at gå til med en god vejledning.
Annette, Lektor UCN læreruddannelsen Aalborg
Vi vil gerne rose initiativet, det er en udmærket måde, at få bevægelse ind i undervisningen, som også samtidig giver mening.
Vagn, lærer hos Vestervang Skole i Viborg
Der er mange gode muligheder for at lave sjov læring i bevøgelse med AktivTime. Det hele fungerer teknisk fint. Smart, at man bare kan køre det over nettet. Det er nemt at lave spørgsmål og vældigt fint, at man kan sætte såvel lyd, som bileder m.m. ind. Også fint, at der er en aktivitetsbank at låne af.
Birgitte, lærer hos Skovvangskolen i Aarhus
Jeg syntes redskabet AktivTime er SÅ godt at budskabet skal spredes til flest mulige ;-)
Heidi, lærer hos Bryrup Skole

AktivTime kan købes som personligt abonnement, og starter ved kr. 39,- pr. måned. Din skole kan købe et skoleabonnement, som gælder for alle elever og lærere på skolen. Du kan se vores priser her.

Premium abonnement fra 39,-


Forskningen viser en positiv effekt

Prøv AktivTime og se hvor let det kan gøres.
Udendørsundervisning er mest effektiv i forhold til at styrke elevernes faglige udvikling, trivsel og alsidige udvikling, når undervisningen har et klart fagligt fokus. De positive effekter af udendørsundervisning på elevernes faglige, trivselsmæssige og alsidige udvikling fastholdes og akkumuleres over tid.

Vi har fundet følgende artikler og undersøgelser, hvor du kan læse mere om fordelene ved bevægelse i skolen.
 1. Sjip, hop og kolbøtter hjælper små elever med matematik.
 2. Ny rapport om bevægelse: Mere og mere tyder på effekt på læring.
 3. Bevægelse gjorde børn 35% bedre til matematik.
 4. En længere og mere varieret skoledag – Implementerings- og effektundersøgelse.
 5. Rapport - Forsøg med læring i bevægelse.

Inspiration for lærere og pædagoger

AktivTime giver dig masser af færdige aktiviteter og mulighed for at lave dine egne. Du finder instruktions videoer og masser af gode råd til brug af AktivTime på alle klassetrin. Der er aktiviteter til de boglige fag, til små aktive pauser og til den understøttende undervisning.

AktivTime sætter din skole i bevægelse!
Drømmer du om motiverede og læringsparate elever? Brug AktivTime til bevægelse og få kroppen mere med i undervisningen. AktivTime kombinerer læring med bevægelse der giver mening, og du får adgang til masser af aktiviteter, der har Fælles Mål og meningsfuld bevægelse i fokus.

Derfor skal du bruge AktivTime
 1. Bevægelse i løbet af dagen fremmer læring, motivation og trivsel.
 2. AktivTime er udviklet af lærere til lærere.
 3. Vi følger forskningen tæt og omsætter den til praksis for dig.
 4. AktivTime kan bruges i alle fag og på alle klassetrin.
 5. Med et abonnement til AktivTime får du adgang til en omfattende aktivitetsbank, der hele tiden udbygges.
 6. AktivTime er nemt og ligetil.
 7. AktivTime er bevægelse med mening.

Bevægelse i undervisningen

Når du inddrager bevægelse i undervisningen, får eleverne en oplevelse af, at læring kan være mange ting. Derfor er det også vigtigt at huske på, at det er bevægelse og ikke er idræt, der skal integreres i undervisningen og de forskellige fag.

Formålet med at inddrage bevægelse er for at lære, og mange undersøgelser peger på, at mange elever lærere bedre når der er bevægelse og fysisk aktivitet. Forsøg med bevægelse i undervisningen har også vist, at bevægelsesaktiviteter bidrager til øget motivation og koncentration, styrker de sociale fællesskaber og skabe bedre læringsmiljøer.

Som lærer kan du, og dine kolleger i samarbejde, afgøre hvordan og hvornår på dagen og i hvilken undervisningen, bevægelsesaktiviteter skal inddrages. AktivTime kan enten integreres som led i undervisningen og fungere som et didaktisk værktøj der sikre læring, eller bruges som brain breaks der booster koncentrationen og motivationen, og øger elevernes læringsparathed. Brain brakes behøver ikke nødvendigvis at have en sammenhæng til den undervisning, du i øvrigt har planlagt.

Gode råd til dig der vil inddrage bevægelse i din undervisning og øge elevernes læring
 1. Bevægelsesaktiviteter, skal ikke ligge i slutningen af en skoledag. Så er eleverne trætte, og aktiviteten kan ikke bruges til at skabe fornyet energi til den øvrige undervisning.
 2. Bevægelsesaktiviteter i undervisningen medfører, at eleverne får pulsen op. Nogle elever kan have svært at finde ro igen. Overvej derfor at afslutte en bevægelsesaktivitet me en seance, hvor eleverne får pulsen ned igen.
 3. Bevægelsesaktiviteterne skal kobles til konkrete mål, som skal synliggøres for eleverne. De skal kunne se meningen med aktiviteterne. Du kan f.eks. lave en aktivitet der går ud på at eleverne måler vinkler i skolens omgivelser.
 4. AktivTime er let og ligetil at bruge. Vi har haft minimering af forberedelsestid i fokus. Alligevel skal du påregne lidt tid til forberedelse og eksperimenter. Det kræver både tid og vedholdenhed at ændre på kendt praksis.
 5. Alle elever skal kunne være med i bevægelsesaktiviteterne. Overvej, om du kan finde på en aktivitet, som er ny for alle, og hvor ingen er eksperter.
 6. Søg inspiration i vores aktivitetsbank, her er masser af færdige aktiviteter som kan bruges som de er, eller tilpasses til dit behov.
 7. Del gerne dine bedste aktiviteter, så dine kolleger kan få glæde af dem, eller måske hente inspiration.