AktivTime
Læring og bevægelse på den sjove måde - AktivTime
Du kan også bruge AktivTime med famillien, venner og kolleger.
Få mere at vide >
AktivTime | Læringsportal med fokus på bevægelse i undervisningen

Forskningen viser en positiv effekt

Prøv AktivTime og se hvor let det kan gøres.
Udendørsundervisning er mest effektiv i forhold til at styrke elevernes faglige udvikling, trivsel og alsidige udvikling, når undervisningen har et klart fagligt fokus. De positive effekter af udendørsundervisning på elevernes faglige, trivselsmæssige og alsidige udvikling fastholdes og akkumuleres over tid.Vi har fundet følgende artikler og undersøgelser, hvor du kan læse mere om fordelene ved bevægelse i skolen.
 1. Sjip, hop og kolbøtter hjælper små elever med matematik.
 2. Ny rapport om bevægelse: Mere og mere tyder på effekt på læring.
 3. Bevægelse gjorde børn 35% bedre til matematik.
 4. En længere og mere varieret skoledag – Implementerings- og effektundersøgelse.
 5. Rapport - Forsøg med læring i bevægelse.

Inspiration for lærere og pædagoger

AktivTime giver dig masser af færdige aktiviteter og mulighed for at lave dine egne. Du finder instruktions videoer og masser af gode råd til brug af AktivTime på alle klassetrin. Der er aktiviteter til de boglige fag, til små aktive pauser og til den understøttende undervisning.

AktivTime sætter din skole i bevægelse!
Drømmer du om motiverede og læringsparate elever? Brug AktivTime til bevægelse og få kroppen mere med i undervisningen. AktivTime kombinerer læring med bevægelse der giver mening, og du får adgang til masser af aktiviteter, der har Fælles Mål og meningsfuld bevægelse i fokus.

Derfor skal du bruge AktivTime
 1. Bevægelse i løbet af dagen fremmer læring, motivation og trivsel.
 2. AktivTime er udviklet af lærere til lærere.
 3. Vi følger forskningen tæt og omsætter den til praksis for dig.
 4. AktivTime kan bruges i alle fag og på alle klassetrin.
 5. Med et abonnement til AktivTime får du adgang til en omfattende aktivitetsbank, der hele tiden udbygges.
 6. AktivTime er nemt og ligetil.
 7. AktivTime er bevægelse med mening.

Bevægelse i undervisningen

Når du inddrager bevægelse i undervisningen, får eleverne en oplevelse af, at læring kan være mange ting. Derfor er det også vigtigt at huske på, at det er bevægelse og ikke er idræt, der skal integreres i undervisningen og de forskellige fag.

Formålet med at inddrage bevægelse er for at lære, og mange undersøgelser peger på, at mange elever lærere bedre når der er bevægelse og fysisk aktivitet. Forsøg med bevægelse i undervisningen har også vist, at bevægelsesaktiviteter bidrager til øget motivation og koncentration, styrker de sociale fællesskaber og skabe bedre læringsmiljøer.

Som lærer kan du, og dine kolleger i samarbejde, afgøre hvordan og hvornår på dagen og i hvilken undervisningen, bevægelsesaktiviteter skal inddrages. AktivTime kan enten integreres som led i undervisningen og fungere som et didaktisk værktøj der sikre læring, eller bruges som brain breaks der booster koncentrationen og motivationen, og øger elevernes læringsparathed. Brain brakes behøver ikke nødvendigvis at have en sammenhæng til den undervisning, du i øvrigt har planlagt.

Gode råd til dig der vil inddrage bevægelse i din undervisning og øge elevernes læring
 1. Bevægelsesaktiviteter, skal ikke ligge i slutningen af en skoledag. Så er eleverne trætte, og aktiviteten kan ikke bruges til at skabe fornyet energi til den øvrige undervisning.
 2. Bevægelsesaktiviteter i undervisningen medfører, at eleverne får pulsen op. Nogle elever kan have svært at finde ro igen. Overvej derfor at afslutte en bevægelsesaktivitet me en seance, hvor eleverne får pulsen ned igen.
 3. Bevægelsesaktiviteterne skal kobles til konkrete mål, som skal synliggøres for eleverne. De skal kunne se meningen med aktiviteterne. Du kan f.eks. lave en aktivitet der går ud på at eleverne måler vinkler i skolens omgivelser.
 4. AktivTime er let og ligetil at bruge. Vi har haft minimering af forberedelsestid i fokus. Alligevel skal du påregne lidt tid til forberedelse og eksperimenter. Det kræver både tid og vedholdenhed at ændre på kendt praksis.
 5. Alle elever skal kunne være med i bevægelsesaktiviteterne. Overvej, om du kan finde på en aktivitet, som er ny for alle, og hvor ingen er eksperter.
 6. Søg inspiration i vores aktivitetsbank, her er masser af færdige aktiviteter som kan bruges som de er, eller tilpasses til dit behov.
 7. Del gerne dine bedste aktiviteter, så dine kolleger kan få glæde af dem, eller måske hente inspiration.