Login

Om os

Hvad er AktivTime
AktivTime er et dansk udviklet undervisningsværktøj som understøtter bevægelse i undervisningen.
Vi gør det let for lærerne at opfylde kravene om bevægelse i den nye skolereform, samtidig med at vi minimerer forberedelse og kvalificerer opfølgning.

Det siger vores brugere

De studerende fik afprøvet aktivtime og var meget optaget af det. Efter at have været i terrænet uden om UCN, udarbejdede de selv et løb. Det er nemt og ligetil at gå til med en god vejledning.
Annette, Lektor UCN læreruddannelsen Aalborg

Vi bruger AktivTime i undervisningen. Det er genialt og optimalt, fordi børnene har det sjovt og får motion samtidig. Og så er den ekstra gevinst, at det foregår udenfor klasseværelset, hvilket får nogle elever til at blomstre. Fordi alle er helt lige med denne form for undervisning, når vi alle elever.
Belinda, lærer ved Bøgeskovskolen i Bjerringbro

Der er mange gode muligheder for at lave sjov læring i bevægelse med AktivTime. Det hele fungerer teknisk fint. Smart, at man bare kan køre det over nettet. Det er nemt at lave spørgsmål og vældigt fint, at man kan sætte såvel lyd, som bileder m.m. ind. Også fint, at der er en aktivitetsbank at låne af.
Birgitte, lærer ved Skovvangskolen i Aarhus

Ros til et nemt og smart program til at få motion og bevægelse integreret i undervisningen.
Pia, lærer ved Houlkærskolen i Viborg

Eleverne synes, det er sjovt. Min 4. klasse kom tilbage fra aktiviteten, og de sukkede skuffede, fordi timen allerede var færdig, og så spurgte de, om vi ikke også skulle gøre det i næste time. Det er jo ikke så ofte, man som lærer får lov til, at høre eleverne beklage sig over, at timen er slut.
Tore, lærer ved Lyshøjskolen i Kolding

Vi vil gerne rose initiativet, det er en udmærket måde, at få bevægelse ind i undervisningen, som også samtidig giver mening.
Vagn, lærer ved Vestervang Skole i Viborg

Jeg syntes redskabet AktivTime er SÅ godt at budskabet skal spredes til flest mulige ;-)
Heidi, lærerstuderende ved VIA UC Silkeborg

Uddrag fra bachloropgave

Bevægelsens betydning for børn og unges læring
Movements impact on children and young people's learning

AktivTime
Udover DGI’s arbejde og tiltag kan vi som pædagoger også anvende et andet gavnligt produkt til at skabe mere bevægelse i skolen og anvende bevægelse i forhold til læring.

AktivTime er en hjemmeside som vores praktiksteds personale også anvender til deres planlægning af bevægelse gennem et skoleår.
AktivTime kan benyttes til alle fag og alle klassetrin. Det er med til at supplere op på de forenklede fælles mål der er i skolereformen.
På hjemmesiden kan man tage færdiglavet aktiviteter i deres aktivitetsbank eller lave sine egne aktiviteter. Aktivitetsbanken er et sted hvor alle brugerne uploader deres egne aktiviteter så andre brugere kan anvende dem i undervisningen hvis det passer til de læringsmål man selv er i gang med.

Der er mulighed for at planlægge og forberede den valgte aktivitet direkte på hjemmesiden så den er klar til eleverne på deres tablets eller smartphones. Alle besvarelserne som eleverne kommer med bliver sendt retur til pædagogen/læreren og der kan laves en opfølgning på klassen.

Denne hjemmesider giver pædagoger og lærere uanede muligheder for, at lave forskellige bevægelses forløb med læring indover. Det kan være forskellige løb med opgaver rundt i nærområdet som skal løses i forhold til præcis de læringsmål der nu engang er.

Man kan skabe differentieret undervisning og møde eleverne på deres ”hjemmebane” ved at bruge de medier de kender.

AktivTime har udviklet denne hjemmeside for at fremme bevægelse og læring og i forhold til den nye skolereform er det et godt arbejdsredskab. Hjemmesiden anvender forskning i forhold til hvilke bevægelsesaktiviteter der giver størst udbytte med henblik på det faglige læringsperspektiv, elevernes trivsel og udvikling.

Det er enkelt og hurtigt at hente nye aktiviteter og det sparer tid og dermed ressourcer ude i praksisfeltet.

René Sørensen & Christoffer Ravn, pædagstuderende Campus Kolding

Bacheloropgave: Januar 2017

Vejleder: Jette Brorsen

link til hele opgaven: Bevægelsens betydning for børn og unges læring
AktivTime AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions