Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
120 ord - diktat med oplæsning (4/6) Dansk Indskoling Vilkårlig
Opgaver
1. Hun smiler, ________ hun ser ham. Tekst/Tal
   —      når   
2. Han hjælper ________ små. Tekst/Tal
   —      de   
3. Jeg har ________ klokken to. Tekst/Tal
   —      fri   
4. Han købte to, ________ glemte én. Tekst/Tal
   —      men   
5. Mor ________ smage kagen. Tekst/Tal
   —      ville   
6. Gaven er til ________. Tekst/Tal
   —      far   
7. Du fandt ________ hue. Tekst/Tal
   —      min   
8. Hvor skal vi gå ________? Tekst/Tal
   —      hen   
9. Hun gik ind ________ ham. Tekst/Tal
   —      efter   
10. Ingen ________ finde fejlen. Tekst/Tal
   —      kunne   
11. Hun svømmer, ________ en fisk. Tekst/Tal
   —      som   
12. Se ________ jeg fandt. Tekst/Tal
   —      hvad   
13. Jeg kigger på ________. Tekst/Tal
   —      dig   
14. Han står ________ stolen. Tekst/Tal
   —      på   
15. Mor ________ dygtig i skolen. Tekst/Tal
   —      var   
16. Der var en ________ bi i stuen. Tekst/Tal
   —      stor   
17. Hun gav ________ et æble. Tekst/Tal
   —      ham   
18. Hun kommer ________ Norge. Tekst/Tal
   —      fra   
19. Hun græder ________ hun faldt. Tekst/Tal
   —      fordi   
20. Han kigger ________på stjernerne. Tekst/Tal
   —      op   
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions