Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Liv og religion Tillid og tvivl Kristendomskundskab 8. Klasse Nummerorden
Opgaver
1. Hvad har den græske filosof Sokrates sagt? Multiple choice
   —      Det eneste jeg med sikkerhed ved, er, at jeg ingenting ved   
   —      Jeg har tillid til alle mennesker      
   —      Der er ingen garanti for et meningsfuldt liv      
2. Hvad mener den danske filosof K. E. Løgstrup om forholdet Multiple choice
   —      Mistillid kommer altid før tillid      
   —      Mistillid kommer altid før tillid   
   —      Tillid og mistillid kommer på samme tid      
3. Hvem er citeret for følgende udsagn: "Tillid er godt - kontrol er bedre"? Multiple choice
   —      Hitler      
   —      Lenin   
   —      Churchill      
4. Den norske kunstner Edvard Munch er repræsentant for en bestemt Multiple choice
   —      Impressionismen      
   —      Ekspressionismen   
   —      Kubismen      
5. Den berømte film "Ordet" er baseret på et skuespil, der er skrevet af? Multiple choice
   —      Preben Lerdorff Rye      
   —      Carl Th. Dreyer      
   —      Kaj Munk   
6. Hvilken discipel nægtede 3 gange at kende noget til Jesus? Multiple choice
   —      Johannes      
   —      Thomas      
   —      Peter   
7. Hvilken fortælling findes i Markusevangeliet Kap.4, vers 35-41? Multiple choice
   —      Stormen på søen   
   —      Vandringen på søen      
   —      Aksplukningen på sabbatten      
8. Hvad sagde Jesus, da han han hang på korset? Multiple choice
   —      "Har I endnu ikke tro?"      
   —      "Min Gud min Gud, hvorfor har du forladt mig?   
   —      "Du lidettroende, hvorfor tvivlede du?"      
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions