Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Erhverv - Tip 15 Geografi 7. Klasse Nummerorden
Opgaver
1. En tandlæge arbejder inden for de Multiple choice
   —      Primære erhverv      
   —      Sekundære erhverv      
   —      Tertiære erhverv   
2. En tømrerarbejder inden for de Multiple choice
   —      Primære erhverv      
   —      Sekundære erhverv   
   —      Tertiære erhverv      
3. En skovarbejder arbejder inden for de Multiple choice
   —      Primære erhverv   
   —      Sekundære erhverv      
   —      Tertiære erhverv      
4. Råstof er en Multiple choice
   —      beklædningsgenstand      
   —      rigdom i naturen   
   —      by      
5. BNP betyder Multiple choice
   —      bruttonationalprodukt   
   —      et politisk parti      
   —      et benzinselskab      
6. Saltsydning er Multiple choice
   —      en slags kunstgødning      
   —      en madret      
   —      en måde at fremstille salt på   
7. Blandingsbrug er Multiple choice
   —      et firma      
   —      landbrug med både dyr og afgrøder   
   —      et apparat      
8. Denne maskine ændrede især verden Multiple choice
   —      boremaskinen      
   —      symaskinen      
   —      dampmaskinen   
9. Outsourcing er Multiple choice
   —      udflytning af arbejdspladser   
   —      en by i Bangladesh      
   —      et råstof      
10. Den måde, samfundet er bundet sammen på, kaldes Multiple choice
   —      landskabsstruktur      
   —      livsstruktur      
   —      infrastruktur   
11. Virksomheders placering i forhold til arbejdskraft, energi m.v. kaldes Multiple choice
   —      nivellering      
   —      lokalisering   
   —      indhalering      
12. Hjemmemarked er Multiple choice
   —      markedsområdet inden for landets grænser   
   —      en butikskæde      
   —      en nærkøbmand      
13. Varer, vi sælger til udlandet, kaldes Multiple choice
   —      eksport   
   —      import      
   —      bovport      
14. Middellevetid er Multiple choice
   —      hvordan vi har det      
   —      hvor gamle alle borgere er i gennemsnit      
   —      hvor gamle vi kan for vente at blive   
15. Generation er Multiple choice
   —      en plante      
   —      et redskab til at lave salt      
   —      en periode på 33 år   
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions