Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Matematik - lidt af hvert Matematik 8. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. 75 cm2 = Multiple choice
   —      0,75 dm2   
   —      7,5 dm2      
   —      705 dm2      
   —      7,5 dm2      
   —      7500 dm2      
2. 218 m2 Multiple choice
   —      0,0218 cm2      
   —      2,18 cm2      
   —      21800 cm2   
   —      2180000 cm2      
3. Firkant A er et trapez Multiple choice
   —      Ja   
   —      Nej      
4. Firkant F er en rhombe Multiple choice
   —      Ja      
   —      Nej   
5. En vandrerute på 3 km opmåles på et kort til 6 cm. Hvad er kortets målestokforhold? Tekst/Tal
   —      1:50000   
6. Der flyves med en gennemsnitsfart på 750 km/t. Hvor lang tid tager turen på de 3000 km til Kreta Tekst/Tal
   —      4 timer   
7. Hvad er typetallet? Tekst/Tal
   —      9   
8. Hvad er variationsbredden? Tekst/Tal
   —      4   
9. Typetallet er ? Tekst/Tal
   —      1   
10. 50% af eleverne var enebarn Multiple choice
   —      Ja   
   —      Nej      
11. 5 cm3 = Multiple choice
   —      0,005 mm3      
   —      0,5 mm3      
   —      500 mm3      
   —      5000 mm3   
12. Løs ligningen: 2x+34 = x -3 Tekst/Tal
   —      x = -37   
13. Løs ligningen: 2x−3=4(x−5) Tekst/Tal
   —      x = 8,5   
14. Nævn primtallene mellem 10 og 20 - adskil tallene med komma Tekst/Tal
   —      11,13,17,19,   
16. Hvad er differensen af 75 og 25 Tekst/Tal
   —      50   
16. I en klasse var der 28 elever. 13 af eleverne havde et kæledyr. Hvor mange procent er det? Tekst/Tal
   —      46,42   
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions