Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Grammatikøvelse Dansk 4. Klasse Nummerorden
Opgaver
1. Skriv hvad udsagnsleddet er i følgende sætning: Giv mig kage! Tekst/Tal
   —      Giv   
2. Hvilken regel kan man anvende for at finde ud af om der er tale om en helsætning eller en ledsætning? Tekst/Tal
   —      Ikke-reglen   
3. Skriv grundleddet i følgende sætning: Han gik en tur Tekst/Tal
   —      Han   
4. Skal følgende sætning skrives med ene eller ende bag på?: han kom løbene/løbende. Tekst/Tal
   —      løbende   
5. Hvad bestemmer at der skal være ene bag på? Multiple choice
   —      det er navneord, der har ene bag på   
   —      det er udsagnsord, der har ene bag på      
6. Hvor lang tid må et poetry slam max vare? Tekst/Tal
   —      3.10 min.   
7. Hvis man forholder sig subjektivt til noget, hvad betyder det så? Multiple choice
   —      man er i stand til at holde sin personlige holdning udenfor      
   —      man synes noget er godt      
   —      man er ikke i stand til at holde sin personlige holdning udenfor   
8. Hvad kommer som regel efter en rubrik? Tekst/Tal
   —      underrubrik   
9. hvilken ordklasse tilhører ordet: Herning? Tekst/Tal
   —      Egenavne   
10. Når man er i en bil, så gør man noget - skriv det navneform Tekst/Tal
   —      at køre   
11. Når man er i en bil, så gør man noget - skriv det i nutid Tekst/Tal
   —      kører   
AktivTime AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions