Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Krimi Dansk 7. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. Verdens vel nok mest berømte detektiv fra England, hvad hedder han? Multiple choice
   —      Conan Doyle      
   —      James Watson      
   —      Sherlock Holmes   
   —      James Dean      
2. Hvad dækker begrebet "suspence" over? Multiple choice
   —      Spænding der stiger pludseligt      
   —      Spænding der suspenderer      
   —      Spænding der stiger langsomt   
   —      Spænding der aftager langsomt      
3. Hvilken stilling er den højeste inden for politiet? Multiple choice
   —      Rigspolitichefen   
   —      Politimesteren      
   —      Justitsministeren      
   —      Kriminalforsorgen      
4. Hvad er et signalement? Multiple choice
   —      Et signal fra en politibetjent til en anden      
   —      En hemmeligt tegn som kun betjente kender      
   —      En beskrivelse af et gerningssted      
5. Hvad er den kriminelle lavalder her i DK? Multiple choice
   —      14 år      
   —      18 år      
   —      15 år   
   —      16 år      
6. Hvad er DNA? Multiple choice
   —      Et makromolekyle, der udgør arvematerialet i alle levende organismer og i mange virus   
   —      Forkortelsen står for "Danísh National Association of Investigation"      
   —      Et kunstigt stof efterforskerne bruger til at identificere hudrester med      
   —      En specialenhed under PET      
7. Hvad er et dæknavn? Multiple choice
   —      Navnet på et dæk      
   —      Politiudtryk for mordvåben      
   —      Et falsk navn   
   —      Det nummer som hver enkelt betjent har på sin uniform      
8. Hvad hedder den særlige afdeling i politiet, som opklarer mord, voldsforbrydelser og andre alvorligere forbrydelser? Multiple choice
   —      Uropatruljen      
   —      SWAT      
   —      Jægerkorpset      
   —      Kriminalpolitiet   
9. Fingeraftryk er et sikkert bevis på, at en mistænkt har været på et gerningssted. Men hvornår begyndte man at bruge fingeraftryk som bevis? Multiple choice
   —      1870      
   —      1915   
   —      1928      
   —      1904      
10. Hvad er "PET" en forkortelse for? Multiple choice
   —      Politiets enhed for tryghed      
   —      Politiets enhed for tjenestemandspension      
   —      Politiets efteruddannelsestræning      
   —      Politiets Efterretningstjeneste   
11. Hvordan er magtens tredeling i DK? Multiple choice
   —      En udøvende magt, en lovgivende magt og en dømmende magt   
   —      En uøvet magt, en lovgivende magt og en døende magt      
   —      En uønsket magt, en lovgivende og en dømmende magt      
   —      En udøvende magt, en lovgivende magt og en decentral magt      
12. Hvad er et forbryderalbum? Multiple choice
   —      Forbrydernes album med fotos af betjente      
   —      Et album med fotos fra gerningssteder      
   —      Et album med fotos af kriminelle   
   —      Et album med en oversigt over hvilke forbrydertyper, der findes      
13. Hvad er det mest afgørende bevis, som en forbryder kan fældes på? Multiple choice
   —      Fingeraftryk      
   —      DNA   
   —      Spytprøve      
   —      Blodprøve      
14. Hvad er Interpol? Multiple choice
   —      En international sammenslutning inden for politisamarbejde   
   —      En international sammenslutning inden for EU      
   —      En international sammenslutning uden for EU      
   —      En international sammenslutning af rigspolitichefer      
15. Er antallet af indbrud i private hjem i DK stigende eller faldende? Multiple choice
   —      Stigende      
   —      Faldende   
16. Hvor mange indbrud blev der registreret i DK i 2015? Multiple choice
   —      33207   
   —      48745      
   —      36841      
   —      45896      
17. Er kriminaliteten i DK...? Multiple choice
   —      Stigende?      
   —      Faldende?   
   —      Uændret      
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions