Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Grammatik - ordklasser Dansk 5. Klasse Nummerorden
Opgaver
1. Hvilken ordklasse tilhører ordet "et Får"? Multiple choice
   —      Verbe      
   —      Preposition      
   —      Substantiv   
   —      Infinitiv      
2. Hvilken ordklasse tilhører ordet "spise"? Multiple choice
   —      Substantiv      
   —      Verbe   
   —      Præposition      
   —      Superlativ      
3. Skriv navneordet i denne sætning: "Jens drejer på håndtaget." Tekst/Tal
   —      håndtaget   
4. Skriv forholdsordet i denne sætning: "Jens drejer på håndtaget." Tekst/Tal
   —      på   
5. Hvad hedder "Bord" i bestemt flertal? Tekst/Tal
   —      bordene   
6. Hvad hedder "isvaffel" i ubestemt flertal? Tekst/Tal
   —      isvafler   
7. Hvilken af disse ord er et tillægsord: Multiple choice
   —      Drøm      
   —      Mellem      
   —      Vinterens      
   —      ægte   
   —      på      
8. Hvilken af disse ord er et navneord: Multiple choice
   —      Drøm   
   —      Mellem      
   —      Vinterens      
   —      ægte      
   —      på      
9. Hvilken af disse ord står i ejefald: Multiple choice
   —      Drøm      
   —      Mellem      
   —      Vinterens   
   —      ægte      
   —      på      
10. Hvad beskriver bedst forholdsord (præpositioner) Multiple choice
   —      Ord der beskriver ting.      
   —      Ord der siger noget om nogen.      
   —      Ord der beskriver hvor noget er.   
   —      Ord der beskriver hvem nogen er.      
11. Skrive resten af reglen: Man sætter komma foran "At", medmindre der... Tekst/Tal
   —      kommer infinitiv bagefter.   
12. Skriv den manglende del af reglen: Der skal altid..... eller.... foran "MEN" Tekst/Tal
   —      komma (eller) andet tegn...   
13. Hvordan bøjer man tillægsord? Tekst/Tal
   —      1., 2. og 3. grad   
14. Hvordan bøjer man verber? Tekst/Tal
   —      I tid (nutid, datid)   
15. Hvilken ordklasse får endelsen "-ene" Tekst/Tal
   —      Navneord   
16. Hvilken ordklasse får endelsen "-ende" Tekst/Tal
   —      Verber / Tillægsord   
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions