Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Bondelandet Kristendomskundskab 4. Klasse Nummerorden
Opgaver
1. Hvor mange procent af Danmarks befolkning var bønder i starten af 1700-tallet? Multiple choice
   —      60%      
   —      70%      
   —      80%   
2. Hvad betyder "landgilde"? Multiple choice
   —      Det er en festlig begivehed på landet      
   —      Det var den skat bønderne skulle betale til godsejeren   
   —      Det var et bryllup i 1700-tallet      
3. Hvad betyder "at fæste"? Multiple choice
   —      Det er tvangsarbejde for godsejeren   
   —      Det er en høstfest      
   —      Det er at binde neg      
4. Hvad hed styreformen 1700-tallet? Multiple choice
   —      Enevælde   
   —      Demokrati      
   —      To kammer system      
5. Hvad var stavnsbåndet? Multiple choice
   —      Det var et særligt knob i 1700-tallet      
   —      Det var et skib      
   —      Det betød at mænd mellem 14-36 år ikke måtte forlade deres hjemstavn   
6. Hvad var landmilits? Multiple choice
   —      Det var en hær, som bestod af bønder   
   —      Det var en hær bestående af udenlandske lejesoldater      
   —      Det var en hær bestående af danske professionelle lejesoldater      
AktivTime AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions