Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Algebra Matematik 6. Klasse Nummerorden
Opgaver
1. 54+(10/2)-28 = Multiple choice
   —      31   
   —      25      
   —      42      
2. 20(5+7)-10 = Multiple choice
   —      240      
   —      190      
   —      230   
   —      250      
3. 37-(7 *5)+48 = Multiple choice
   —      54      
   —      48      
   —      52      
   —      50   
4. 2a+4b+a+7b = Multiple choice
   —      3a+11b   
   —      4a+12b      
   —      14ab      
5. a+3b+2c+5b+3c = Multiple choice
   —      4a+7c+3c      
   —      a+7b+8c      
   —      a+8b+5c   
6. a = 2 Indsæt tallet og reducere regneudtrykket. 4(2a+5) = Multiple choice
   —      21      
   —      33      
   —      36   
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions